METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 6/2009, 12.2.2009

Puukauppa, tammikuu 2009

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa

Tammikuun puukauppa jäi 1,3 miljoonaan kuutiometriin eli kolmanneksen edellisvuotista pienemmäksi. Mänty- ja kuusitukin nimelliset kanto- ja hankintahinnat ovat vuoden aikana laskeneet noin viidenneksen. Kuitupuun kantohintojen vuosilasku oli 7–12 prosenttia.

Uusi puukauppavuosi 2009 on käynnistynyt verkkaista tahtia, ja kantohintojen lasku on viime kuukausina voimistunut. Tammikuussa puuta tuli yksityismetsistä markkinoille 1,3 miljoonaa kuutiometriä eli 32 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun puukaupan määrä oli ajankohdan pienin sitten vuoden 1993. Hiljaiselo puumarkkinoilla on jatkunut helmikuussa, ja viikolla 6 metsäteollisuuden puun ostot jäivät 0,2 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuuden puuvarastot olivat vuoden vaihteessa normaalia korkeammalla tasolla. Aikaisemmilta talvilta rästiin jääneitä leimikoita on runsaasti korjuuta odottamassa. Puun kysyntää yksityismetsistä on vähentänyt myös viime vuonna noin 20 miljoonaan kuutiometriin yltänyt raakapuun tuonti.

Puukaupan lasku painottui tammikuussa hankintakauppoihin, joiden puumäärä (0,5 milj. m³) laski puoleen tammikuun 2008 tasolta. Pystykaupoilla puuta ostettiin 0,8 miljoonaa kuutiometriä, viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitupuun ostomäärät supistuivat puulajista riippuen 22-44 prosenttia, tukkipuun ostot hieman vähemmän.

Yksityismetsien kantohinnat ovat vuoden aikana laskeneet nimellisesti keskimäärin 17 prosenttia. Viime kuukausina lasku on voimistunut. Tammikuussa 2009 keskimääräinen kantohintataso laski edellisestä kuukaudesta peräti 9 prosenttia. Mäntytukista maksettiin tammikuun pystykaupoissa keskimäärin 47 euroa ja kuusitukista 46 euroa kuutiometriltä. Molempien kantohinnat olivat 20 prosenttia alempia kuin vuosi sitten. Kuitupuun kantohinnat ovat vuoden aikana laskeneet 7-12 prosenttia.
Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte