METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 3/2009, 12.1.2009

Puukauppa, joulukuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun puukauppa 1,1 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuun 2008 puukaupan volyymi oli vain puolet siitä, mitä se on keskimäärin joulukuussa. Myös hankintapuun kauppa hiljeni. Viimeiset 14 kuukautta puukauppa on ollut vahvasti kuitupuupainotteista erityisesti sahateollisuuden ollessa laskevassa suhdannevaiheessa.

Metsäteollisuus osti joulukuussa puuta yksityismetsistä vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli vain 4 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden joulukuussa, mutta lähes 50 prosenttia pienempi kuin joulukuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Pystykauppaleimikoiden kaupan volyymi oli 6 prosenttia edellisvuoden joulukuuta suurempi, ja hankintakaupan volyymi viidenneksen pienempi. Tukkipuun kauppa nousi muutaman prosentin, ja kuitupuukauppa laski kuusi prosenttia.

Kun alkuvuoden puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista, vuoden 2008 puukaupan volyymi, 29,6 miljoonaa kuutiometriä, jäi 73 prosenttiin edellisvuoden kylläkin ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (-39 %), ja niissä erityisesti havutukkiin. Hankintakaupan volyymin kasvu oli 47 prosenttia, vaikka havutukin osalta muutokset olivat pieniä.

Joulukuun keskikantohinnat olivat 1-7 prosenttia marraskuun keskihintoja alempia. Vuoden 2008 keskimääräinen havutukin kantohintataso oli 12-14 prosenttia edellisvuotista alhaisempi. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 4-5 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +10-17 prosenttia edellisvuodesta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi-lokakuun raakapuun tuonti (17,2 milj. m³) oli lähes viidenneksen edellisvuotista enemmän. Havutukin tuonti on melkein puolittunut, mutta koivukuitupuuta ja haketta tuotiin 35-40 prosenttia enemmän. Tammi-marraskuun hakkuut olivat 7 prosenttia jäljessä viime vuoden ennätystasosta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte