METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2009, 20.5.2009

Raakapuun käyttö 2008

Toimittaja: Veli Suihkonen

Kotimaisen raakapuun käyttö väheni merkittävästi

Metsäteollisuuden puunkäyttö supistui edellisvuodesta 12 prosenttia 66,3 miljoonaan kuutiometriin. Lasku
kohdistui kotimaiseen raakapuuhun, jonka käyttö väheni lähes 8 miljoonaa kuutiometriä 51,5 miljoonaan
kuutiometriin.

Raakapuun kokonaiskäyttö väheni edellisvuodesta 8,7 miljoonaa kuutiometriä (–11 %) 73,6 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuudessa tapahtui merkittävä muutos kotimaisen raakapuun käytössä, joka väheni 13 prosenttia 51,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2008 Suomeen tuotiin runsaasti raakapuuta. Tuontipuun käyttö pysytteli lähes 15 miljoonan kuutiometrin tasolla supistuen vain reilun miljoona kuutiometriä edellisvuodesta.

Puutuoteteollisuus käytti raakapuuta 26,0 miljoonaa kuutiometriä, joka oli viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2007. Puutuoteteollisuuden kotimaisen raakapuun käyttö supistui lähes 6 miljoonaa kuutiometriä. Tuontiraakapuun käyttö puutuoteteollisuudessa väheni yli neljänneksen 1,7 miljoonaan kuutiometriin.

Toimialoittain sahateollisuus kärsi eniten taantuman seurauksista. Sahateollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 22,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes 6 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta vähemmän. Teollisuussahat sahasivat sekä mänty- että kuusitukkeja noin 2,7 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotta vähemmän. Vaneriteollisuus sorvasi kuusi- ja koivutukkeja puoli miljoonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuonna 2007.

Massateollisuudessa puun kokonaiskäyttö väheni 49,2 miljoonaan kuutiometriin (–8 %) vuonna 2008. Noin viidennes massateollisuuden raaka-aineesta koostuu sahahakkeesta ja -purusta. Raakapuuta (ml. tuontihake) massateollisuus käytti 40,3 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käyttö massateollisuudessa väheni 2 miljoonaa kuutiometriä ja tuontipuun käyttö noin puoli miljoonaa kuutiometriä edellisvuodesta.

Mekaanisen massan valmistukseen käytettiin puuta 10,9 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 15 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Selluteollisuus käytti puuta yhteensä 36,7 miljoonaa kuutiometriä eli 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Puolikemiallisen massateollisuuden puunkäyttö kasvoi hieman edellisvuodesta.

Eniten, lähes 3 miljoonaa kuutiometriä, raakapuun käyttö väheni Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella. Lounais- Suomen, Häme-Uusimaan ja Lapin metsäkeskusten alueilla puunkäyttö supistui noin 0,7–0,8 miljoonaa kuutiometriä. Ainoastaan Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen raakapuun käyttö pysyi lähes samana kuin edellisvuonna.

Vuonna 2008 energialaitokset käyttivät raakapuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Energialaitosten käyttämä raakapuu on lisätty tiedotteen taulukoiden polttopuusarakkeisiin. Energialaitosten käyttämä polttopuu koostuu metsähakkeen raaka-aineeksi käytetystä runkopuusta (karsittu ranka, karsimaton pienpuu ja järeä runkopuu). Suomesta vietiin raakapuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä.

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte