METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2009, 4.12.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä

Tukkipuuta hakattiin lokakuussa vilkkaammin kuin kertaakaan aiemmin tänä vuonna. Yhtiöiden metsistä kaadetaan nyt puuta reippaaseen tahtiin ja yksityismetsienkin hakkuissa on piristymisen merkkejä.

Lokakuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 4 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka hakkuumäärät ovat viime kuukausina pikkuhiljaa kasvaneet, ovat hakkuut kuitenkin edelleen noin viidenneksen keskimääräistä* pienemmät. Syyskuuhun verrattuna kasvua oli vajaat 200 000 kuutiometriä.

Yksityismetsistä hakattiin puuta kaikkiaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen vähemmän kuin mitä lokakuussa keskimäärin on hakattu edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Pystykaupoista korjattu puumäärä jäi noin kolmanneksen keskimääräistä pienemmäksi. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä puolestaan supistui 41 prosenttia keskimääräiseen verrattuna.

Toisin kuin yksityismetsissä, metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu korjuumäärä oli lokakuussa vuodentakaista suurempi. Varsinkin metsäteollisuusyhtiöt ovat voimakkaasti lisänneet hakkuita omissa metsissään: lokakuussa yhtiöiden metsistä hakattiin puuta peräti 41 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Lokakuun hakkuista oli tukkipuuta 1,9 miljoonaa kuutiometriä, josta havutukkeja oli 1,8 miljoonaa kuutiota. Tukkipuun määrä oli kuluvan vuoden suurin. Kuitupuuta hakattiin 2,0 miljoonaa kuutiometriä, josta mäntykuitupuuta oli 1,0 ja kuusikuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–lokakuussa hakkuista on kertynyt puuta kaikkiaan 32,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienempi. Tukkipuuta hakattiin 13,1 ja kuitupuuta 19,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä oli 27 ja kuitupuun 23 prosenttia edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte