METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2009, 11.11.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Syyskuun hakkuut 3,8 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuun hakkuumäärä oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä elokuun määrää suurempi. Yksityismetsistä puuta korjattiin edelleen vaimeaan tahtiin, niinpä metsäyhtiöt kävivät hakkuilla omissa metsissään.

Syyskuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin viidenneksen sekä edellisvuotista että keskimääräistä* pienempi. Elokuuhun 2009 verrattuna hakkuiden määrä kasvoi vajaat puoli miljoonaa kuutiometriä.

Yksityismetsistä hakattiin puuta kaikkiaan 2,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli miljoonaa kuutiometriä (-28%) sekä edellisvuotista että keskimääräistä vähemmän. Pystykaupoista korjattu puumäärä jäi kolmanneksen ja hankintakauppojen puumäärä viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattu puumäärä nousi puolestaan runsaaseen miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi. Lisäys oli peräisin metsäyhtiöiden hakkuista, joita tehtiin syyskuussa selvästi keskimääräistä vilkkaampaan tahtiin.

Syyskuun hakkuista oli tukkipuuta 1,8 ja kuitupuuta 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 27 prosenttia ja kuitupuun 13 prosenttia keskimääräistä pienempi. Mänty- ja kuusitukkeja kumpaakin hakattiin 0,9 miljoonaa kuutiometriä, ja saman verran kertyi mäntykuitupuuta. Kuusikuitupuun määrä jäi 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–syyskuussa hakkuista on kertynyt puuta kaikkiaan 29 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienempi. Tukkipuuta hakattiin 11,2 ja kuitupuuta 17,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä oli 28 ja kuitupuun 22 prosenttia edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte