METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2009, 2.10.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti vilkastui hieman elokuussa; tukkipuun hakkuumäärä nousi neljän kuukauden hiljaiselon jälkeen 1,7 miljoonaan kuutiometriin.

Elokuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 16 prosenttia edellisvuotista ja 25 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Elokuun hakkuiden aikasarjassa tätä pienempi hakkuumäärä löytyy edellisen kerran vuoden 1993 elokuulta.

Yksityismetsistä hakattiin puuta kaikkiaan 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin elokuussa vuosi sitten ja noin kolmanneksen vähemmän kuin elokuussa keskimäärin. Pystykaupoista korjattu puumäärä jäi 9 prosenttia ja hankintakauppojen puumäärä 41 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin yhteensä runsaat 900 000 kuutiometriä puuta. Määrä jäi runsaan viidenneksen edellisvuotisesta, mutta oli saman suuruinen kuin hakkuut keskimäärin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla.

Elokuussa hakattiin tukkeja ja kuitupuuta kumpaakin 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärän pudotus edellisvuodesta kuroutui yhdeksään prosenttiin kuitupuun määrän jäädessä neljänneksen edellisvuotista pienemmäksi. Mäntytukkien hakkuumäärä supistui vähiten, viisi prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna. Kuusitukkeja korjattiin kymmenyksen vähemmän kuin vuosi sitten.

Tammi-elokuussa hakkuista on kertynyt puuta kaikkiaan 25 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienempi. Tukkipuuta hakattiin 9,3 ja kuitupuuta 15,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä oli vajaan kolmanneksen ja kuitupuun noin viidenneksen edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte