METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 35/2009, 2.9.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 1,2 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutyömailla hiljaista; heinäkuun vaatimaton hakkuumäärä alittui edellisen kerran vuoden 1991 heinäkuussa.

Heinäkuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 44 prosenttia edellisvuotista ja 47 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Heinäkuun hakkuiden aikasarjasta pienempiä määriä löytyy pääasiassa 1980-luvun loppupuolelta, mutta ei kertaakaan vuoden 1991 jälkeen. Kesäkuun 2009 hakkuumäärästä jäätiin nyt runsaat puoli miljoonaa kuutiometriä.

Vuodentakaisiin määriin verrattuna suhteellisesti eniten hakkuut vähenivät yhtiöiden ja valtion metsissä. Niistä hakattiin yhteensä 330 000 kuutiometriä puuta. Yksityismetsistä kertyi puuta 860 000 kuutiometriä, mikä oli 40 prosenttia vähemmän kuin heinäkuussa vuosi sitten ja noin puolet siitä mitä heinäkuussa keskimäärin on hakattu edeltävällä kymmenvuotisjaksolla. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä pieneni viidenneksen ja pystykauppojen puumäärä väheni puoleen keskimääräisestä.

Heinäkuussa hakattiin tukkipuuta 0,5 ja kuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä tipahti noin kolmanneksen ja kuitupuun määrä jäi alle puoleen edellisvuotisesta.

Vuoden 2009 tammi-heinäkuun hakkuiden kertymä oli kaikkiaan 21,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljänneksen edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kertymää pienempi. Tukkipuuta hakattiin 7,7 ja kuitupuuta 13,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä oli kolmanneksen ja kuitupuun viidenneksen edellisvuotista pienempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte