METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 34/2009, 12.8.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Kesäkuun hakkuut 2 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti edelleen laimea, kesäkuun hakkuumäärä 40 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Kesäkuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 40 prosenttia edellisvuotista ja 31 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Kuukausittaisten hakkuiden aikasarjasta löytyy vain kolme hiljaisempaa kesäkuuta: vuosina 1991, 1992 ja 2005 kesäkuun hakkuut jäivät noin puoleentoista miljoonaan kuutiometriin. Toukokuuhun 2009 verrattuna hakkuiden määrä kuitenkin kasvoi puoli miljoonaa kuutiometriä.

Kokonaishakkuumäärästä 80 prosenttia korjattiin yksityismetsistä, joista kertyi puuta kaikkiaan 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin kolmanneksen edellisvuotista pienempi. Hankintakauppojen puuta vastaanotettiin kymmenen prosenttia keskimääräistä vähemmän, yhteensä 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystykaupoista korjattu puumäärä jäi noin kolmanneksen keskimääräistä pienemmäksi, ollen kaikkiaan 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin yhteensä noin 420 000 kuutiometriä puuta. Määrä jäi 59 prosenttia edellisvuotista ja 38 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Kesäkuun hakkuut jakautuivat aiempaa tasaisemmin tukkipuun ja kuitupuun kesken. Tukkeja hakattiin miljoona kuutiometriä ja kuitupuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä pieneni neljänneksen ja kuitupuun määrä väheni puoleen viime vuoden kesäkuun määrästä.

Päättyneen hakkuuvuoden (1.7.2008-30.6.2009) kertymä oli kaikkiaan 49,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi 7,1 miljoonaa kuutiometriä eli 13 prosenttia edellisen hakkuuvuoden kertymää pienemmäksi. Tukkipuuta hakattiin 19,2 ja kuitupuuta 29,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien hakkuumäärä oli 27 prosenttia kymmenen edeltävän hakkuuvuoden keskiarvoa pienempi ja kuitupuun määrä puolestaan 6 prosenttia suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte