METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2009, 15.7.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2009

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut vain 1,5 miljoonaa kuutiometriä

Kevään hakkuut ennätysalhaalla, toukokuun hakkuut ensimmäisen kerran alle kahden miljoonan kuutiometrin.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa vain 1,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes 60 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Huhtikuun poikkeuksellisen alhainen hakkuumäärä pieneni edelleen 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Lähes 85 prosenttia hakatusta puusta (1,2 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli tavallista korkeampi 50 prosenttia. Toukokuun hakkuut olivat 55 prosenttia pienemmät kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Lähes 30 vuoden seurantajaksolla toukokuun hakkuut jäivät ensimmäisen kerran alle kahden miljoonan kuutiometrin.

Hakkuut painottuivat edelleen selvästi kuitupuuhun. Tukkipuun hakkuut (0,6 milj. m³) putosivat edellisvuodesta 61 prosenttia, kuitupuun hakkuut (0,9 milj. m³) 56 prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 2 100 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 700.

Kun vuoden 2009 talvikuukausien hakkuut olivat normaalitasolla, tammi-toukokuun hakkuut, 21,2 miljoonaa kuutiometriä, olivat "vain" 13 prosenttia pienemmät kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Tukin hakkuissa (7,0 milj. m³) oli 26 prosentin vähennys ja kuitupuun hakkuissa (14,1 milj. m³) kolmen prosentin vähennys edellisvuodesta. Hankintahakkuissa oli kuuden prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli toukokuuhun mennessä 47,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tukin hakkuut olivat 18,3 ja kuitupuun hakkuut 28,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuut olivat neljänneksen pienemmät kuin edellisvuonna, mutta kuitupuun hakkuut pysyivät edellisvuoden tasolla. Huomattavin suhteellinen muutos oli havutukkipuun hakkuiden neljänneksen pudotus.

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte