METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 21/2009, 3.6.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 2,7 miljoonaa kuutiometriä

Markkinahakkuiden määrässä roima pudotus huhtikuussa. Hakkuutyömaat hiljenivät seisokkien myötä metsäteollisuusyhtiöiden rajoittaessa puunkorjuuta.

Huhtikuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli peräti 45 prosenttia edellisvuotista ja 41 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Nyt hakattu määrä jäi kaikkien huhtikuiden tilastossa toiseksi pienimmäksi; tätä vähemmän on hakattu vain vuoden 1993 huhtikuussa. Hakkuumäärän jyrkkä pienentyminen johtuu metsäteollisuuden puuntarpeen vähenemisestä sekä teollisuuden pyrkimyksestä purkaa runsaita puuvarastojaan.

Yksityismetsistä kertyi puuta kaikkiaan 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Pystykaupoista korjattu puumäärä jäi alle puoleen viimevuotisesta ja hankintakauppojen puumäärä putosi viidenneksen. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin yhteensä noin 440 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli noin puolet edellisvuotisesta. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 40 prosenttia pienempi.

Huhtikuun hakkuista yli kaksi kolmasosaa (1,9 milj. m³) oli kuitupuuta ja alle kolmasosa (0,8 milj. m³) oli tukkipuuta. Kuitupuun hakkuumäärä oli kolmanneksen keskimääräistä pienempi. Tukkipuun määrä jäi alle puoleen keskimääräisestä ja oli myös pienin huhtikuussa koskaan hakattu.

Tammi-huhtikuussa on hakattu yhteensä 19,7 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä on viisi prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuusi prosenttia vähemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella on keskimäärin hakattu vastaavana aikana. Tukkipuun määrä tipahti noin kolmanneksen kymmenvuotiskauden keskiarvoon verrattuna ja kuitupuun määrä puolestaan kasvoi reilun kymmenyksen.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte