METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 16/2009, 7.5.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä

Raakapuumarkkinoiden hiljentyminen ei hidastanut hakkuita vielä maaliskuussa. Puuta korjattiin viimevuotista enemmän; kuitupuun määrä nousi ennätyssuureksi.

Maaliskuussa 2009 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli yhdeksän prosenttia edellisvuotista suurempi jääden kuitenkin kaksi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Yksityismetsistä kertyi puuta kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli kahdeksan prosenttia suurempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Yksityismetsien hankintakauppojen puuta vastaanotettiin keskimääräistä enemmän. Puumäärä nousi 1,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli runsaan neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pystykauppojen puita hakattiin kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia viimevuotista suurempi, mutta vähemmän kuin maaliskuussa keskimäärin.

Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsissä tehtiin hakkuita vilkkaaseen tahtiin. Puuta hakattiin yhteensä runsaat 900 000 kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia edellisvuotista ja 27 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Maaliskuun hakkuista yli kaksi kolmasosaa (4,2 milj. m³) oli kuitupuuta ja alle kolmasosa (1,8 milj. m³) oli tukkipuuta. Kuitupuun hakkuumäärä oli 18 prosenttia keskimääräistä suurempi tukkipuun määrän jäädessä 29 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Lehtikuitupuun hakkuumäärä kasvoi eniten viime vuoteen verrattuna: määrä nousi lähes kolmanneksella 1,3 miljoonaan kuutiometriin.

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä markkinapuuta on hakattu kaikkiaan 17 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on kahdeksan prosenttia edellisvuotista suurempi ja kolme prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella on keskimäärin hakattu vastaavana aikana. Tukkipuun määrä tipahti neljänneksen kymmenvuotiskauden keskiarvoon verrattuna ja kuitupuun määrä puolestaan kasvoi saman verran.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1,2 ja 3

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte