METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 8/2009, 11.3.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2009

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Tammikuun hakkuut 5,4 miljoonaa kuutiometriä

Pakkanen vauhditti hakkuurästien korjuuta tammikuussa. Hakkuista kertyikin puuta selvästi edellisvuotista enemmän.

Tammikuussa 2009 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 5 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuiden kasvu kohdistui yksityismetsiin, joista korjattu puumäärä, 4,6 miljoonaa kuutiometriä, oli 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien puusta neljäsosa, 1,1 miljoonaa kuutiometriä, kertyi hankintakauppojen puusta. Määrä oli peräti 71 prosenttia edellisvuotista ja 40 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen hakkuista kertynyt puumäärä kasvoi kolmella prosentilla 3,5 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistä ja valtionmetsistä hakattiin puuta yhteensä vajaat 800 000 kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,9 ja kuitupuuta 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä jäi 11 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Kuitupuita puolestaan hakattiin kolmannes enemmän kuin tammikuussa vuosi sitten. Suhteellisesti eniten, 46 prosenttia, kasvoi lehtikuitupuun hakkuumäärä. Edeltävien kuukausien kehityksestä poiketen myös kuusikuitupuun hakkuumäärä kasvoi; tammikuussa korjattu puumäärä oli noin kolmanneksen edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1999-2008

Kuvat 1 ja 2

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte