METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2009, 28.1.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4 miljoonaa kuutiometriä

Talven pakkasia odotellessa korjattiin joulukuussa puuta aiempaa verkkaisempaan tahtiin. Koko vuoden 2008 hakkuumäärä ylsi 53,5 miljoonaan kuutiometriin.

Joulukuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Edellisen kerran joulukuun hakkuumäärä on jäänyt näin pieneksi vuonna 1991.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista ja 21 prosenttia keskimääräistä vähemmän. Hankintakauppojen puuta kertyi neljännes ja pystykauppojen puuta viidennes vähemmän kuin joulukuussa keskimäärin. Hakkuut vähenivät myös metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja valtion metsissä.

Joulukuussa hakattiin tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi. Kuitupuun hakkuumäärä puolestaan pieneni yhden prosentin.

Vuonna 2008 markkinahakkuista kertyi puuta kaikkiaan 53,5 miljoonaa kuutiometriä**. Hakkuumäärä oli 4,2 miljoonaa kuutiometriä eli 7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden ennakkotilaston mukainen hakkuumäärä. Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 42,7 miljoonaa kuutiometriä, josta 79 prosenttia kertyi pystykaupoista ja 21 prosenttia hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 10,8 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2008 hakkuista oli tukkipuuta 22,0 ja kuitupuuta 31,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 17 prosenttia pienempi ja kuitupuun 13 prosenttia suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1998-2007

** Ennakkoarvio

Kuvat 1 & 2 & 3.

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte