METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 1/2009, 9.1.2009

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Marraskuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuutahti hiipui marraskuussa; heikot korjuuolosuhteet haittana puunkorjuulle.

Marraskuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 16 prosenttia edellisvuotista ja 13 prosenttia keskimääräistä* pienempi. Hakkuumäärä oli pienin sitten vuoden 1996 marraskuun. Synkentyneen suhdannetilanteen ohella myös vetisen syksyn erittäin huonot korjuuolot hiljensivät hakkuutahtia.

Yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 3,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 18 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä vähemmän. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä, 3,2 miljoonaa kuutiometriä, oli viidenneksen edellisvuotista ja myös keskimääräistä pienempi. Hankintakauppojen puumäärä (0,6 milj. m³) puolestaan oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi jääden kuitenkin kymmenisen prosenttia keskimääräistä marraskuun hankintapuun määrää pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöt ja valtio hakkasivat metsistään puuta yhteensä vajaat 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli sekin edellisvuotista pienempi, mutta kuitenkin suurempi kuin marraskuussa keskimäärin.

Marraskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,1 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 28 prosenttia keskimääräistä pienempi ja kuitupuun määrä 4 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Tammi–marraskuun 2008 hakkuut olivat yhteensä 49,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin kertymä viime vuoden vastaavana aikana. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla joulukuussa on hakattu keskimäärin 4,9 miljoonaa kuutiometriä ja pienimmillään 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Jos joulukuussa hakkuut yltävät tarkastelujakson minimiin, koko vuoden 2008 markkinahakkuiden kertymä nousee yli 53 miljoonan kuutiometrin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1998–2007

Kuvat 1 & 2 & 3.

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte