METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 33/2008, 2.9.2008

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2008

Toimittaja: Martti Aarne

Puun tuonti ja hakkuut kasvattivat kuitupuun varastoja

Kuitupuuta oli kesäkuussa tehdasvarastoissa ja kuljetusreittien varrella 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuvarastot olivat 80 prosenttia edelliskesää suuremmat. Kaikkiaan valmista puutavaraa oli varastoissa 9,1 miljoonaa kuutiometriä.

Vilkkaina jatkuneet markkinahakkuut ja puun tuonti ovat kasvattaneet teollisuuden valmiin puutavaran varastoja. Etenkin kuitupuuta oli kesäkuun lopussa runsaasti varastoissa. Myös havutukilla hakatun puun varastot olivat tavanomaista suuremmat. Kaikkiaan teollisuuden hakatun puun varastot nousivat 9,1 miljoonaan kuutiometriin eli yli 3 miljoonaa kuutiometriä (52 %) edelliskesää suuremmiksi. Edeltäneellä kymmenvuotiskaudella puun kesävarastojen määrä oli keskimäärin 8,3 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuodenvaihteessa 2007/2008 puuta oli varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä.

Lehtikuitupuuta oli kesäkuussa tehdasvarastoissa ja kaukokuljetusreittien varsilla 3,2 miljoonaa kuutiometriä eli 2,5-kertainen määrä edelliskesään verrattuna. Mäntykuitupuun varastot kasvoivat 70 prosentilla 2,7 miljoonaan kuutiometriin, kuusikuidun varastot selvästi vähemmän, 11 prosenttia. Kuitupuun varastojen kasvua selittävät pitkälti vilkkaina jatkuneet kuitupuun hakkuut ja tuontimäärien kasvu. Esimerkiksi koivukuitupuuta oli toukokuun loppuun mennessä tuotu 48 prosenttia viimevuotista enemmän ja myös koivukuitupuun markkinahakkuut lisääntyivät alkuvuonna lähes viidenneksen.

Tukkipuuta oli kesäkuussa varastoissa yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmannes enemmän kuin vuosi sitten. Kasvu johtui lähinnä sahateollisuuden tuotantomäärien ja puunkäytön vähenemisestä.

Puun varastotilasto sisältää tiedot vain hakatun puun varastoista, joten pystyvarastot ja keskeneräiset hankintakaupat jäävät tilastoinnin ulkopuolelle. Tuontipuu sisältyy tilastolukuihin.

Kuva Varastot Kuva Varastot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte