METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 4/2008, 13.2.2008

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2007

Toimittaja: Martti Aarne

Hakatun puun varastot 8 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuudella oli vuoden vaihteessa varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä valmista puutavaraa. Määrä oli sama kuin vuosi sitten. Havutukkia oli varastoissa normaalia enemmän, sitä vastoin havukuitupuusta oli niukkuutta.

Metsäteollisuudella oli hakattua puutavaraa varastoissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä vuoden 2007 lopussa. Määrä oli sama kuin edellisessä vuodenvaihteessa mutta noin 10 prosenttia pienempi kuin hakatun puun talvivarastot vuosina 1997-2006 keskimäärin. Teollisuuden puun kokonaisvarastot kuitenkin kasvoivat vuoden takaisesta, sillä ennätysvilkkaana käynyt yksityismetsien puukauppa nosti pystyvarantojen määrää. Virallisia tilastotietoja on kuitenkin vain hakatun puun varastoista. Niihin lasketaan mukaan myös Suomeen tuotu puu.

Mänty- ja kuusitukkia oli hakatun puun varastoissa yhteensä 2,7 miljoonaa kuutiometriä eli 1,5-kertainen määrä vuoden 2006 loppuun verrattuna. Sitä vastoin mänty- ja kuusikuitupuun sekä massateollisuuden käyttämän hakkeen ja purun varastot olivat tavanomaista pienemmät. Lehtikuitupuun varastot kasvoivat vuoden aikana yli 40 prosenttia. Kaikkiaan kuitupuuta oli vuoden 2007 lopussa varastoissa 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Hakkeen ja purun määrä laski vajaaseen 0,7 miljoonaan kuutiometriin.

Havutukkien korkea varastotaso selittyy pitkälti sahateollisuuden korkeasuhdanteen hiipumisella vuoden jälkipuoliskolla. Sahausmäärät laskivat, mutta tukkia korjattiin edelleen vilkkaaseen tahtiin marraskuuhun asti. Kuitupuun tarjonta on vahvistunut, mutta silti puuvarastojen niukkuus on aiheuttanut ajoittain ongelmia puumassateollisuudessa.

Kuva Varastot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte