METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 31/2008, 29.8.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2007

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistuivat vuonna 2007

Puun tuonti supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin ja painottui entistä enemmän kuitupuuhun. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistui prosentilla 12,8 miljardiin euroon.

Puu

Suomeen tuotiin 18,2 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä raakapuuta vuonna 2007. Vaikka puun tuonti supistui toista vuotta peräkkäin, määrä oli silti kaikkien aikojen kolmanneksi suurin.

Puun vientitullien korotukset ja leudon talven aiheuttamat hankalat puun korjuuolosuhteet varjostivat venäläisen puun tuontia Suomeen. Venäjän osuus maahamme tuodusta puusta jäikin kahteen kolmannekseen (12,0 milj. m³), kun se aiemmin oli tyypillisesti yltänyt neljään viidesosaan. Latvian (1,7 milj. m³) ja erityisesti Ruotsin (1,4 milj. m³) osuus puun tuonnista kasvoi. Puun tuonti Ruotsista lisääntyikin lähes miljoonalla kuutiometrillä edellisvuodesta. Viro (1,1 milj. m³) oli neljänneksi tärkein ulkomaisen raakapuun lähde. Vuoteen 2004 saakka Viro oli ollut Suomelle lähes poikkeuksetta toiseksi tärkein puun tuontimaa.

Vuonna 2007 tuodusta puusta 82 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta ja 16 prosenttia tukkia. Tuonti painottui aiempaa selvemmin kuitupuuhun, sillä kuitupuun ja hakkeen yhteenlaskettu osuus on viitenä edellisvuotena jäänyt 68–75 prosentin välille. Suomeen virrannut tukkipuu on ollut peräisin lähinnä Venäjältä, joten tukkien tuonnin supistuminen on kohdistunut nimenomaan venäläiseen tukkipuuhun. Tuodun puun reaalihinnat ovat nousseet. Venäläinen kuitupuu oli edullisempaa kuin muualta tuotu.

Suomesta vietiin 1,4 miljoonaa kuutiometriä puuta vuonna 2007, ja määrä oli lähes samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Tästä kaksi kolmasosaa rahdattiin Ruotsiin. Tärkein viety puulaji oli mänty.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin vuonna 2007 metsäteollisuustuotteita 12,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo kasvoi 2 prosentilla edellisvuodesta mutta reaaliarvo supistui prosentilla (defl atointi tukkuhintaindeksi). Viennistä 9,6 miljardia euroa muodostui massa- ja paperiteollisuuden tuotteista ja 3,2 miljardia euroa puutuoteteollisuuden tuotteista. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen kokonaistavaraviennistä on vähitellen pienentynyt. Vuonna 2007 osuus jäi 19 prosenttiin kutistuen edellisvuodesta vajaalla prosenttiyksiköllä, kun vielä kymmenen vuotta aiemmin osuus ylsi noin 30 prosenttiin.

Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat olivat Saksa (2,3 mrd. €), Britannia (1,4 mrd. €) ja Yhdysvallat (0,8 mrd. €). Tärkeimpien vientimaiden keskinäinen järjestys oli sama kuin vuotta aiemmin, eikä niiden osuuksissa maamme metsäviennistä tapahtunut merkittäviä muutoksia. Saksa oli tärkein kauppakumppani paperin ja kartongin viennissä, sahatavaran viennissä Britannia oli ykkösenä.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli nimellisesti sama kuin edellisvuonna (reaalisena –3 %). Papereiden reaaliset vientihinnat ovat laskeneet hiljalleen jo vuodesta 2001 saakka, mikä painaa paperiteollisuuden viennin arvoa alaspäin.

Puutuoteteollisuuden viennin arvo kasvoi nimellisesti 10 prosenttia (reaalisena +6 %) edellivuodesta. Vuoden 2007 kesään osui sahatavaran ennätyskorkea hintapiikki. Se nosti puutuoteteollisuuden viennin arvoa, vaikka sahatavaran vientimäärät putosivatkin edellisvuodesta.

Vuonna 2007 Suomeen tuotiin 1,6 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Tärkein tuoteryhmä tuonnissa oli paperi- ja kartonkijalosteet, 0,3 miljardia euroa. Eniten metsäteollisuustuotteita tuli maahamme Ruotsista, mistä niitä hankittiin 0,4 miljardin euron arvosta.

Kuvat


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte