METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 44/2008, 8.12.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkui vilkkaana syyskuussa

Kuluvan vuoden puun tuonti lähestyy ennätyslukemia. Tammi–syyskuussa Suomeen tuotiin 15,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli vain 3 prosenttia vähemmän kuin huippuvuonna 2005.

Puu

Syyskuussa Suomeen tuotiin 1,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli suunnilleen sama kuin kahtena edeltävänä kuukautena. Venäläistä puuta tuonnista oli 60 prosenttia. Tukin osuus tuonnista supistui edelleen jääden vain 6 prosenttiin (0,1 milj. m³), joka oli pienin osuus viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kuitupuuta tuotiin 1,4 ja haketta 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Syyskuun tuonnista 38 prosenttia oli koivukuitupuuta.

Tammi–syyskuussa puun kumulatiivinen tuonti ylsi 15,5 miljoonaan kuutiometriin, ja määrä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden puun tuonti on enää kolme prosenttia jäljessä ennätysvuoden 2005 vastaavan jakson puun tuonnista. Tammi–syyskuun puun tuonnista 62 prosenttia (9,5 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Venäjän raakapuun vientitullien korotukset uhkasivat tyrehdyttää muun kuin koivukuitupuun ja hakkeen tuonnin Venäjältä Suomeen vuoden 2009 alussa. Tästä syystä puun tuontivauhdin ennakoitiin laskevan hieman loppuvuonna, jottei hakattua puuta jäisi tullimuurin taakse Venäjälle. Venäjä ilmoitti kuitenkin lykkäävänsä suunniteltuja tullien korotuksia 9–12 kuukaudella eteenpäin, mikä heijastunee loppuvuonna puun tuontimääriin Venäjältä.

Mänty- ja kuusikuitupuun reaaliset tuontihinnat olivat syyskuussa hienoisessa nousussa. Mäntykuitupuusta maksettiin syyskuussa rajalla 54,7 ja kuusikuitupuusta 56,8 euroa kuutiometriltä. Hakkeen keskihinta oli keskimäärin selvästi korkeampi kuin edelliskuussa. Koivukuitupuu sitä vastoin halpeni hieman, ja siitä maksettiin 53,6 euroa kuutiometriltä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta kuluvan vuoden syyskuussa 0,9 miljardin euron arvosta. Viennin arvo oli reaalisesti 14 prosenttia pienempi kuin viime vuoden syyskuussa.

Metsäteollisuustuotteiden tammi–syyskuun kumulatiivinen viennin arvo päätyi 8,8 miljardiin euroon. Arvo oli nimellisesti 6 prosenttia ja reaalisesti 11 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten (deflatointi tukkuhintaindeksi). Suhteellisesti suurimmat muutokset tapahtuivat puutuoteteollisuudessa, jossa erityisesti sahatavaraviennin arvo on supistunut johtuen sekä vientimäärien pienenemisestä että sahatavaran hintojen halpenemisesta. Sahatavaran vientihinta sukelsi jyrkästi alaspäin viime vuoden syksyllä. Kuluvan vuoden syyskuussa mänty- ja kuusisahatavaran vientihintojen putoaminen pysähtyi. Mäntysahatavarasta maksettiin syyskuussa 178 ja kuusisahatavarasta 174 euroa kuutiometriltä.

Massa- ja paperiteollisuudessa vientihintojen muutokset ovat olleet loivempia kuin puutuoteteollisuudessa, mutta paperin vientihintojen lasku on jatkunut jo vuodesta 2001 saakka. Kuluvan vuoden syyskuussa paperin hinnoissa ei tapahtunut kovin merkittäviä muutoksia, vaan hinnat pysyivät edelliskuukauden tapaan alhaisella tasolla. Tammi–syyskuun kumulatiivinen paperin vientimäärä oli supistunut 4 prosentilla edellisvuodesta. Massa- ja paperiteollisuuden päätuoteryhmistä vain kartongin vientimäärä oli kasvanut.

Kuvat 1-2.

Kuvat 3-4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte