METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 41/2008, 5.11.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti jatkoi kasvuaan elokuussa

Puuta tuotiin tammi–elokuussa Suomeen 13,5 miljoonaa kuutiometriä, 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Puun tuonti on ollut kasvussa koko kuluvan vuoden ajan.

Puu

Suomeen tuotiin elokuussa 1,9 miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellista puuta. Kuluvana vuonna tuontimäärät ovat kasvaneet kuukausittain. Tuonti painottuu yhä enemmän kuitupuuhun ja hakkeeseen. Elokuussa tukin osuus tuonnista (8 %) jäi kaikkein vähäisimmäksi vuosien 2002–08 aikana. Tukkia tuotiin elokuussa vain 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta elokuun tuonnista oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä ja haketta 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–elokuussa puun kumulatiivinen tuonti ylsi 13,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 21 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin ja vain 4 prosenttia pienempi kuin puun tuonnin huippuvuonna 2005. Tammi–elokuussa tuodusta puusta 62 prosenttia (8,4 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi eniten puuta tuli Ruotsista (1,4 milj. m³).

Tuontipuun reaalihinnat olivat elokuussa laskussa. Eniten halpeni hake, jonka reaalihinta laski edelliskuukaudesta 6 prosenttia. Mänty- ja koivutukin hinta aleni 5 prosentilla. Puun tuontihinnat ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla verrattuna aikaan ennen vuoden 2007 hintojen nousua.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo elokuussa – 0,9 miljardia euroa – oli alhaisin kuluvana vuonna. Tammi–elokuun kumulatiivinen vienti, 7,9 miljardia euroa, oli reaalisena 10 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi.

Mänty- ja kuusisahatavaran hinnat jatkoivat edelleen jyrkkää laskuaan alaspäin. Mäntysahatavarasta maksettiin elokuussa 177 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavarasta 169 euroa kuutiometriltä. Reaalinen yksikköhinta on pudonnut vuoden takaisen elokuun hintapiikistä sekä mänty- että kuusisahatavaralla yli 30 prosenttia.

Papereilla aleneva hintakehitys on jatkunut jo vuodesta 2001 saakka. Aikakauslehtipaperin ja hienopaperin hintahuippu osui lähelle vuodenvaihdetta 2000/2001. Niin päällystetyn kuin päällystämättömänkin aikakauslehtipaperin reaalihinnat olivat kuluvan vuoden elokuussa laskeneet tältä huipputasolta lähes 40 prosenttia. Päällystämätön hienopaperi oli tullut hintahuipustaan alaspäin 37 prosenttia ja päällystetty 42 prosenttia.

Kuvat 1-4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte