METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 38/2008, 6.10.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa

Puun tuonti Suomeen jatkui vilkkaana heinäkuussa. Tammi–heinäkuun kumulatiivinen tuonti, 11,6 miljoonaa kuutiometriä, jäi vain 5 prosenttia pienemmäksi kuin puun tuonnin ennätysvuonna 2005.

Puu

Puun tuonti Suomeen oli vauhdissa heinäkuussa. Tuotu määrä – 1,9 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta – oli suurin kuukausituonti kuluvana vuonna. Tammi–heinäkuussa puun kumulatiivinen ylsi 11,6 miljoonaan kuutiometriin. Kumulatiivinen määrä oli 20 prosenttia edellisvuotista suurempi ja vain 5 prosenttia pienempi kuin puun tuonnin ennätysvuonna 2005.

Tuonnin puutavaralajirakenne on muuttunut kuitupuuvaltaisemmaksi, ja heinäkuun tuonnista tukkia olikin vain noin kymmenesosa. Myös hakkeen osuus tuonnista on vähitellen lisääntynyt.

Tammi–heinäkuun puun tuonnista 63 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Venäläisen puun hintataso näyttää jääneen viime vuotisen nousun jälkeen paikoilleen. Venäläinen kuitupuu on silti edelleen halvempaa kuin muista maista Suomeen tuotu kuitupuu keskimäärin. Viime kuukausina hintojen ero on kuitenkin kaventunut.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin heinäkuussa metsäteollisuustuotteita 0,9 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausiviennin reaaliarvo on maaliskuusta alkaen jäänyt edellisvuotista pienemmäksi (defl atointi tukkuhintaindeksi).

Tammi–heinäkuun kumulatiivinen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo, 7,0 miljardia euroa, oli nimellisesti 4 prosenttia ja reaalisesti 9 prosenttia edellisvuotista pienempi.

Sahatavaralla niin viennin määrä kuin hintakin olivat pudonneet selvästi edellisvuodesta. Heinäkuussa mänty- ja kuusisahatavaran vientihinnat halpenivat edelleen. Molempien reaalihinnat alittivat jo vuoden 2006 pohjalukemat. Sahatavaran hinnat nousivat huippuunsa vuoden 2007 kesällä, minkä jälkeen alkoi jyrkkä pudotus.

Massa- ja paperiteollisuuden viennin määrä ja nimellisarvo olivat tammi–heinäkuussa samat kuin viime vuonna. Paperin ja kartongin alhaiset vientihinnat painoivat massa- ja paperiteollisuuden viennin arvoa alaspäin.

Kuvat 1-4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte