METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 35/2008, 5.9.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti lisääntyi edelleen kesäkuussa

Puun tuonti Suomeen kasvoi kesäkuussa ja puun tuontihinnat liukuivat alaspäin. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo supistui edellisvuodesta.

Puu

Suomeen tuotiin kesäkuussa 1,8 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Puun tuonti on kuluvana vuonna ylittänyt joka kuukausi edelliskuun määrän. Tammi–kesäkuun kumulatiivinen tuonti päätyi 9,7 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna ja vain 10 prosenttia vähemmän kuin puun tuonnin huippuvuonna 2005.

Puun reaaliset tuontihinnat liukuivat kesäkuussa alaspäin, ja tukki halpeni enemmän kuin kuitupuu. Mäntytukin reaalinen tuontihinta laski 13 prosenttia edelliskuusta ja kuusitukin 11 prosenttia. Kuitupuista koivun hinta putosi
2, kuusen 3 ja männyn 7 prosenttia. Myös tuodun hakkeen reaalihinta laski prosentilla edelliskuukaudesta.

Vuosina 2003–2007 tukin osuus Suomen puun tuonnista laski 28 prosentista 16 prosenttiin. Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa tukkia oli enää 12 prosenttia tuontipuusumasta. Varsinkin vuoden alussa tukin tuonti maahamme oli vähäistä.

Alkuvuonna tuodusta puusta 64 prosenttia (6,1 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. Ruotsi on noussut toiseksi tärkeimmäksi ulkomaisen raakapuun lähteeksi (1,1 milj. m³). Ruotsista tuodaan Suomeen lähinnä havukuitupuuta ja haketta. Kolmanneksi eniten puuta tuli Latviasta (0,9 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin kesäkuussa 0,9 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita ulkomaille. Kuluvan vuoden kesäkuun viennin arvo oli 17 prosenttia pienempi kuin edeltävän kymmenen vuoden kesäkuiden keskimääräinen reaalihintainen vienti.

Tammi–kesäkuussa metsäteollisuustuotteiden vienti jäi 6,0 miljardiin euroon. Nimellisarvoisena vienti supistui 4 prosenttia ja reaaliarvoisena 8 prosenttia edellisvuodesta (defl atointi tukkuhintaindeksi). Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennin arvosta väheni.

Paperituotteiden alhaiset hinnat painoivat metsäteollisuuden viennin arvoa alaspäin. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden osuus Suomen metsäteollisuuden viennin arvosta oli kolme neljäsosaa. Aikakauslehti- ja hienopapereiden vientihintojen kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin kotimaisen havukuitupuun kantohintojen kehitys (ks. kuva 5).

Havusahatavaran reaalisten vientihintojen jyrkkä pudotus pysähtyi kesäkuussa. Havusahatavaran kesäkuun vientihinnat vastasivat suunnilleen vuoden 2005 lopun tilannetta, jolloin sahatavaran hinnat olivat edellisen kerran alimmillaan. Havusahatavaran vientihintojen ja kotimaisen havutukin kantohintojen kehitys esitetään kuvassa 5.

Kuvat 1-4.

Kuva 5.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte