METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 27/2008, 7.8.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Tukin tuontihinta ennätyskorkealla

Suomeen tuodun tukkipuun hintataso oli ennätyskorkealla toukokuussa, mutta kuitupuun hinnat olivat jo liukuneet alaspäin. Puuta tuotiin Suomeen edelleen vilkkaasti.

Puu

Puun tuonti Suomeen jatkui toukokuussa vilkkaana. Tuotu määrä - 1,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä - oli suurin viime vuoden lokakuun jälkeen. Toukokuussa tuodusta puusta 58 prosenttia rahdattiin Venäjältä.

Tammi-toukokuun puun tuonti ylsi 7,8 miljoonaan kuutiometriin. Vain vuosina 2005 ja 2006 alkuvuoden tuonti on ollut suurempaa kuin tänä vuonna. Maahamme tuodusta puusta 0,8 miljoonaa kuutiometriä oli tukkia ja 6,8 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta tai haketta. Tukkipuusta 83 prosenttia ja kuitupuusta 62 prosenttia tuli Venäjältä.

Toukokuussa tuodun tukkipuun reaalihinnat nousivat edelliskuukaudesta. Tuontitukin reaalihintojen taso olikin korkeampi kuin kertaakaan aiemmin. Tuonnissa tukin hinta ei lähtenyt kotimaan kantohintojen tavoin laskuun vuoden 2007 syksyllä, vaan noususuuntaus on pääsääntöisesti jatkunut. Tuontikuitupuun hinnat ovat sen sijaan lipuneet hieman alaspäin.

Venäjän asettama pyöreän puutavaran 15 euron kuutiometrikohtainen minimivientitulli koskee mäntyä, kuusta ja latvaläpimitaltaan yli 15 senttimetrin koivua. Toukokuussa tällaista puuta oli noin 20 prosenttia Suomeen tuodusta puusumasta. Venäläisen haavan vientitulli oli 5 euroa kuutiometriltä. Haapa luokitellaan ulkomaankauppatilastossa muuhun lehtipuuhun. Haavan tuonti Suomeen on vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin toukokuussa ulkomaille 1,0 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Toukokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo jäi pienimmäksi kuluvan vuoden kuukausista.

Metsäteollisuustuotteiden tammi-toukokuun viennin nimellisarvo päätyi 5,1 miljardiin euroon. Reaaliarvoiksi muunnettuna kuluvan vuoden tammi-toukokuun metsäteollisuustuotteiden vienti oli pienin verrattuna muihin alkuvuoden vienteihin 2000-luvulla. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen koko tavaraviennistä jäi alkuvuonna 18 prosenttiin. Metsäteollisuuden osuus on supistunut vähitellen.

Sahatavaran vientihinnat jatkoivat toukokuussa jyrkkää sukellustaan alaspäin. Mäntysahatavaran reaalinen vientihinta halpeni 10 ja kuusisahatavaran 6 prosenttia edelliskuusta. Mänty- ja kuusisahatavaran reaalihinnat putosivat jo vuoden 2005 lopun tasolle, jolloin ne olivat edellisen kerran pohjalukemissa. Mäntysahatavaran vientihinta oli kuluvan vuoden toukokuussa 181 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 180 euroa kuutiometriltä.

Myös papereiden hinnat jatkoivat toukokuussa liukuaan alaspäin; sekä aikakauslehtipapereiden että hienopapereiden viennin reaalihinnat halpenivat 2-3 prosentilla edelliskuukaudesta. Aikakauslehti- ja hienopaperit kattavat noin 40 prosenttia Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Papereiden vientihinnat ovat vähitellen laskeneet jo vuodesta 2001 lähtien.

Kuvat 1-4.

Kuvat 5-6.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte