METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 26/2008, 17.7.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti Suomeen oli runsasta huhtikuussa

Suomeen tuotiin huhtikuussa 1,7 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi-huhtikuun kumulatiivinen tuonti ylsi 6,1 miljoonaan kuutiometriin (+26 prosenttia edellisvuodesta). Kuitupuun tuonti kasvoi ja tukkipuun supistui.

Puu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 1,7 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Määrä oli suurin kuluvan vuoden kuukausista siitä huolimatta, että huhtikuun alussa Venäjä korotti raakapuun vientitullejaan. Venäläistä puuta oli huhtikuun tuonnista 1,0 miljoonaa kuutiometriä, ja sen määrä pysyi suurin piirtein edelliskuukausien tasolla. Uudet venäläisen puun minimivientitullit ovat männylle, kuuselle ja latvaläpimitaltaan yli 15 cm koivulle vähintään 15 euroa kuutiometriltä. Näillä puutavaralajeilla minimitullia korotettiin viidellä eurolla entisestä. Venäläisen haavan vientitulli pysyi ennallaan 5 eurossa kuutiometriltä. Koivukuitupuuta ja haketta voitiin viedä Venäjältä ilman tullia. Viime kuukausina koivukuitupuun osuus venäläisen puun tuonnista on ollut noin puolet ja hakkeen kymmenisen prosenttia. Seuraavan kerran Venäjä nostaa puun vientitullejaan ensi vuoden alussa.

Tammi-huhtikuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 6,1 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 26 prosenttia edellisvuotista suurempi. Ainoastaan vuosina 2005 ja 2006 tuonti on käynnistynyt kuluvaa vuotta vilkkaammin. Tuonnin kasvu johtui kuitupuun tuonnin lisääntymisestä. Tukkipuun tuonti supistui edellisvuodesta.

Tärkeimpien tuotujen puutavaralajien huhtikuun reaalihinnat joko nousivat tai pysyivät ennallaan edelliskuukauteen verrattuna mäntytukkia lukuunottamatta (-5 %). Eniten kallistui koivutukin reaalihinta, 14 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta huhtikuussa 1,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo (defl atointi tukkuhintaindeksi) jäi 7 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden huhtikuussa.

Metsäteollisuutuotteiden tammi-huhtikuun kumulatiivisen viennin arvo päätyi 4,1 miljardiin euroon. Kumulatiivinen reaaliarvo supistui 3 prosenttia edellisvuodesta (nimellisarvo + 1%), ja se jäi 12 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa pienemmäksi. Metsäteollisuustuotteet muodostivat alkuvuonna 18 prosenttia Suomen tavaraviennin kokonaisarvosta.

Puutuoteteollisuudessa sahatavaran vientihinnat jatkoivat huhtikuussa liukuaan alaspäin, mutta vanerin hinnat olivat puolestaan nousussa.

Puumassat halpenivat edelliskuukaudesta lukuunottamatta valkaistua lehtisulfaattisellua. Paperien vientihinnat olivat edelleen matalia. Tämä pitää osaltaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvoa alhaisena, sillä papereiden vienti kattaa noin puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte