METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 22/2008, 9.6.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo jäi maaliskuussa 8 prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Sahatavaran hinnat liukuivat edelleen alaspäin, mutta paperin hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Puu

Suomeen tuotiin maaliskuussa 1,6 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, josta 1,2 miljoonaa kuutiometriä oli venäläistä. Venäjän osuus Suomeen tuodusta puusta on viime vuoden heinäkuusta lähtien jäänyt jatkuvasti alle 70 prosenttiin, mutta maaliskuussa osuus kuitenkin kasvoi yltäen 74 prosenttiin. Venäläisen tuontipuun hinnan nousu pysähtyi kuluvan vuoden alussa. Venäjän seuraava puutullien korotus ajoittuu huhtikuun alkuun. Ulkomaankauppatilastoihin kirjautuvat puun tuontihinnat (CIF) sisältävät muiden valtioiden asettamat vientitullimaksut.

Puuta tuotiin maahamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Vain huippuvuosina 2005 ja 2006 tuonti on lähtenyt vuoden alussa vilkaammin käyntiin. Tammi-maaliskuussa tuodusta puusta reilut 40 prosenttia oli koivukuitupuuta. Puutavaralajeista tuotiin seuraavaksi eniten haketta (0,7 milj. m³) sekä mänty- ja kuusikuitupuuta (0,6 milj. m³ kumpaakin).

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomesta vietiin ulkomaille 0,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Viety määrä oli tavanomainen.

Metsäteollisuustuotteet

Maaliskuussa Suomesta vietiin 1,0 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Metsäteollisuuden maaliskuun viennin nimellisarvo oli 8 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi 3,1 miljardiin euroon ja nimellisarvoista kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttia. Suomen koko tavaravienti kasvoi metsäteollisuustuotteiden vientiä nopeammin 5 prosentilla. Jos viennin arvot muutetaan reaalisiksi (defaltointi tukkuhintaindeksi), niin metsäteollisuustuotteiden vienti supistui kahdella prosentilla ja Suomen koko tavaravienti kasvoi kahdella prosentilla.

Sahatavaran reaaliset vientihinnat jatkoivat maaliskuussa vuoden 2007 syksyllä alkanutta laskuaan. Sahatavara oli kuitenkin edelleen kalliimpaa kuin vuoden 2006 alkupuoliskolla, jolloin hinnat olivat pohjalukemissa. Paperin vientihinnoissa on viimeisen vuoden aikana tapahtunut suhteellisen vähäisiä muutoksia.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte