METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 17/2008, 9.5.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti vauhdissa vuoden alussa

Tammi-helmikuussa Suomeen tuotiin 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuontimäärä lisääntyi peräti 40 prosenttia edellisvuodesta mutta jäi kuitenkin huippuvuosia 2005-06 pienemmäksi. Tuontipuun hinta on kohonnut vuoden takaisesta selvästi.

Puu

Suomeen tuotiin helmikuussa runsaasti puuta, yhteensä 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Helmikuun tuonnista 42 prosenttia oli koivukuitupuuta. Puun tuonti käynnistyi vuoden alussa vilkkaana, sillä sekä tammi- että helmikuunkin tuonti ylitti selvästi edellisvuotisen. Helmikuun lopussa puun kumulatiivinen tuonti (2,8 milj. m³) oli 40 prosenttia edellisvuotista suurempaa. Määrä jäi kuitenkin puun tuonnin huippuvuosia 2005-06 pienemmäksi, jolloin vastaavan jakson tuonti ylsi 3,1 miljoonaan kuutiometriin.

Puun tuontihinta on kohonnut selvästi vuoden takaisesta. Hintojen jyrkkä nousu pysähtyi loppuvuodesta, ja sen jälkeen puun tuontihinta on pysytellyt lähellä loppuvuonna saavutettua tasoa. Helmikuussa raakapuun tuontihinnat olivat kuusitukkia ja kuusikuitupuuta lukuun ottamatta hienoisessa laskussa.

Helmikuussa tuodusta puusta kaksi kolmasosaa tuli Venäjältä (1,0 milj. m³). Osuus oli sama kuin tammikuussa. Seuraavaksi eniten puuta tuli Ruotsista (0,2 milj. m³) ja Latviasta (0,1 milj. m³).

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin tammi-helmikuussa 2,1 miljardin euron arvosta metsäteollisuustuotteita. Viennin arvo lisääntyi 8 prosentilla edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat viidenneksen Suomen koko tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuuden viennin arvosta 1,7 miljardia euroa tuli massa- ja paperiteollisuuden tuotteista ja 0,5 miljardia euroa puutuoteteollisuuden tuotteista.

Mänty- ja kuusisahatavaran vientihinnat jatkoivat helmikuussa jo viime vuoden syksyllä alkanutta laskuaan. Niiden hinnat olivat pudonneet jo selvästi alemmas kuin vuosi sitten. Myös sahatavaran vientimäärät olivat vähentyneet. Vanerin, lastulevyn ja kuitulevyn vientihinnat ovat olleet viimeisen vuoden aikana noususuunnassa.

Paperiteollisuuden kannattavuutta ovat heikentäneet pitkään matalat paperin vientihinnat. Tärkeimpien paperilaatujen vientihinnat olivat helmikuussa hienoisessa nousussa. Siitä huolimatta paperin nimellisarvoiset vientihinnat olivat edelleen hieman alhaisemmat kuin vuosi sitten.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte