METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 11/2008, 10.4.2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Tammikuun puun tuonti 1,3 miljoonaa kuutiometriä

Puuta tuotiin Suomeen tammikuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrästä 67 prosenttia tuli Venäjältä.
Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Baltian maista (20 %) ja Ruotsista (11 %).

Puu

Tammikuussa Suomeen tuotiin puuta 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Vaikka määrä ylitti selvästi (+ 40 %) vuoden takaisen, se oli silti suunnilleen viiden edeltävän tammikuun keskiarvon tasolla.

Tammikuussa tuodusta puusta kaksi kolmasosaa oli peräisin Venäjältä ja viidennes Baltian maista. Ruotsin osuus puusumasta oli edelleen tavanomaista korkeampi, 11 prosenttia. Tuontipuun hintojen nousu pysähtyi viime vuoden loppupuolella, jonka jälkeen hintataso on jäänyt suurinpiirtein paikalleen.

Venäjältä tuodulla puulla on suuri merkitys erityisesti Itä-Suomen metsäteollisuuden puuhuollolle. Kuvassa 2 esitetään Venäjältä tuodun puun reaalihintojen viime aikainen kehitys puutavaralajeittain. Sekä tukki- että kuitupuun hinnat ovat nousseet voimakkaasti, mutta hakkeen hinta vain vähän.

Metsäteollisuustuotteet

Tammikuussa Suomesta vietiin metsäteollisuustuotteita 1,1 miljardin euron arvosta. Viennin arvo ylitti viidellä prosentilla vuoden takaisen.

Sanoma- ja aikakauslehtipapereiden hinnat nousivat hieman edelliskuusta, mutta hienopapereiden hinnat lipuivat alaspäin. Kokonaisuutena paperin hintataso oli edelleen alhainen.

Sahatavaran hinnat alkoivat pudota alaspäin loppukesällä 2007. Vuoden lopussa pudotus oli jyrkkä, mutta vuodenvaihteen jälkeen mäntysahatavaran hinnan aleneminen pysähtyi ja kuusisahatavarankin loiveni hieman. Vaikka sahatavaran reaalihinnat ovat pudonneet hintapiikin jälkeen jotakuinkin vuoden takaiselle tasolle, ne ovat silti korkeita verrattuna tätä edeltävään aikaan.

Tammikuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 0,1 miljardin euron arvosta. Tärkein tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet.

Kuvat 1-3.

Kuva 4.


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte