METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 45/2008, 12.12.2008

Puukauppa, marraskuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Marraskuun puukauppa 2,7 miljoonaa kuutiometriä

Marraskuun puukauppa oli tavanomaista hiljaisempaa, mutta kaupan volyymi oli kuitenkin suurempi kuin vuosi sitten marraskuussa. Hankintapuun kauppa pysyi edelleen vilkkaana. Viimeiset 13 kuukautta puukauppa on ollut vahvasti kuitupuupainotteista erityisesti sahateollisuuden ollessa laskevassa suhdannevaiheessa.

Metsäteollisuus osti marraskuussa puuta yksityismetsistä 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 28 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin kolmanneksen pienempi kuin marraskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Pystykauppaleimikoiden kaupan volyymi oli viidenneksen edellisvuotta suurempi, ja hankintakaupan volyymi kasvoi yli 50 prosenttia edellisvuodesta. Tukkipuun kauppa nousi viidenneksen ja kuitupuukauppa kolmanneksen.

Kun alkuvuoden puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista, tammi-marraskuun puukaupan volyymi, 28,5 miljoonaa kuutiometriä, jäi kuitenkin 73 prosenttiin edellisvuoden kylläkin ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (-40 %). Hankintakaupan volyymin kasvu oli 53 prosenttia, vaikka havutukin osalta muutokset olivat pieniä.

Marraskuun keskikantohinnat olivat 4-5 prosenttia lokakuun keskihintoja alempia. Tammi-marraskuun keskimääräinen havutukin kantohintataso oli 12-14 prosenttia edellisvuotista alhaisempi. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 4–5 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +11–18 prosenttia edellisvuoden tammi-marraskuusta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi-syyskuun raakapuun tuonti (15,5 milj. m³) oli viidenneksen edellisvuotista enemmän. Havutukin tuonti on melkein puolittunut, mutta koivukuitupuuta ja haketta tuotiin runsas 40 prosenttia enemmän. Tammi-lokakuun hakkuut olivat kuusi prosenttia jäljessä viime vuoden ennätystasosta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte