METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 42/2008, 14.11.2008

Puukauppa, lokakuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Lokakuun puukauppa vaisut 3,9 miljoonaa kuutiometriä

Lokakuun puukauppa on käynyt tasaisesti noin 800 000 kuutiometrin viikkovauhtia. Usein juuri lokakuu on ollut vilkkain puukaupan kuukausi, mutta tämän vuoden määrä, 3,9 miljoonaa kuutiometriä, jää pienemmäksi kuin kahden edellisen kuukauden volyymit.

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, ja 17 prosenttia pienempi kuin lokakuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Lokakuun puukaupan muutokset edellisvuodesta olivat kaksijakoiset. Pystykauppaleimikoiden kaupan volyymi oli 11 prosenttia edellisvuotta pienempi, kun hankintakaupan volyymi oli 14 prosenttia edellisvuotista suurempi. Havutukin kauppa laski runsaan kymmenyksen, mutta kuitupuukauppa vain muutaman prosentin.

Kun alkuvuoden puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista, tammi-lokakuun puukaupan volyymi, 25,8 miljoonaa kuutiometriä, jäi kuitenkin noin 70 prosenttiin edellisvuoden kylläkin ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (-43 %). Hankintakaupan volyymin kasvu oli 52 prosenttia, vaikka havutukin osalta muutokset olivat pieniä.

Lokakuun keskikantohinnat olivat hyvin lähellä syyskuun keskihintoja. Tammi-lokakuussa havutukin kantohintataso oli runsaan kymmenyksen edellisvuotista alhaisempi. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 5–6 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +12–20 prosenttia edellisvuoden tammi-lokakuusta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi-elokuun raakapuun tuonti (13,5 milj. m³) oli viidenneksen edellisvuotista enemmän. Havutukin tuonti on melkein puolittunut, mutta koivukuitupuuta tuotiin runsas 40 prosenttia enemmän, samoin kuin haketta. Tammi-syyskuun hakkuut olivat kuusi prosenttia jäljessä viime vuoden ennätystasosta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte