METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 39/2008, 16.10.2008

Puukauppa, syyskuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Syyskuun puukauppa keskimääräiset 4,4 miljoonaa kuutiometriä

Ensiharvennuspuun verovapauden päättyminen elokuun lopussa heijastui voimakkaasti vielä syyskuun
ensimmäiselle viikolle. Sitten kaupankäynti tasaantui nopeasti, niin että syyskuun puukaupan volyymi, 4,4
miljoonaa kuutiometriä, on lähes sama kuin syyskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotisjaksolla.

Metsäteollisuus osti syyskuussa puuta yksityismetsistä 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli vain hieman pienempi kuin edellisvuonna, ja lähes sama kuin syyskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Syyskuun puukaupan muutokset edellisvuodesta olivat kaksijakoiset. Pystykauppaleimikoiden kaupan volyymi oli 16 prosenttia edellisvuotta pienempi, kun hankintakaupan volyymi yli kaksinkertaistui. Havutukin kauppa laski runsaan neljänneksen, kun kuitupuukauppa kasvoi suhteessa melkein saman verran.

Mainittakoon ’erikoisuutena’, että syyskuun ensimmäisen viikon puukaupan määrä, 2,0 miljoonaa kuutiometriä, on kaikkien aikojen toiseksi suurin viikkotason puukauppamäärä (suurin on edeltävän viikon 2,6 milj. m³). Todennäköisin syy tähän kasautumaan on ensiharvennuspuun kauppaa koskevan verovapauden päättyminen elokuun lopussa. Muutakin puukauppaa koskeva tuore verohuojennus on tietysti sekin vilkastuttanut kaupankäyntiä.

Kun alkuvuoden puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista, tammi–syyskuun puukaupan volyymi, 21,8 miljoonaa kuutiometriä, jäi kuitenkin noin 65 prosenttiin edellisvuoden kylläkin ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (–47 %). Hankintakaupan volyymin kasvu oli 57 prosenttia, vaikka havutukin osalta ei ollut muutoksia.

Tukkipuun keskikantohinnat eivät juuri muuttuneet elokuusta, mutta kuitupuun kantohinnat nousivat 4–5 prosenttia. Tammi–syyskuussa havutukin kantohintataso oli runsaan kymmenyksen edellisvuotista alhaisempi. Mäntyja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 4–5 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +13–22 prosenttia edellisvuoden tammi–syyskuusta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi–heinäkuun raakapuun tuonti (11,6 milj. m³) oli viidenneksen edellisvuotista enemmän. Havutukin tuonti on melkein puolittunut, mutta koivukuitupuuta tuotiin runsas 40 prosenttia enemmän, samoin kuin haketta. Tammi–elokuun hakkuut olivat melkein kymmenyksen jäljessä viime vuoden ennätystasosta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte