METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 34/2008, 3.9.2008

Puukauppa, elokuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Elokuun puukauppa ennätykselliset 5,3 miljoonaa kuutiometriä

Ensiharvennuspuun verovapauden päättyminen elokuun lopussa oli varmaan keskeinen syy puukaupan
poikkeukselliseen vilkkauteen juuri elokuun viimeisellä viikolla. Elokuun puukaupan volyymi, 5,3
miljoonaa kuutiometriä, on runsaat kaksi kertaa enemmän kuin elokuussa keskimäärin edeltävällä 10-
vuotisjaksolla.

Metsäteollisuus osti elokuussa puuta yksityismetsistä 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli lähes 50 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, ja yli kaksinkertainen verrattuna elokuun puukauppaan keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella. Elokuun puukaupan muutokset edellisvuodesta ovat vahvasti kaksijakoiset. Pystykauppaleimikoiden kaupan volyymi nousi melko maltilliset 15 prosenttia, kun hankintakaupan volyymi 4,5-kertaistui. Havutukin kauppa laski, kun kuitupuukauppa runsaasti kaksinkertaistui.

Mainittakoon ’erikoisuutena’, että elokuun viimeisen viikon puukaupan määrä, 2,6 miljoonaa kuutiometriä, on selvästi suurempi kuin minään viikkona vuodesta 1997 ja todennäköisesti suurempi kuin minään viikkona koskaan. Todennäköisin syy tähän kasautumaan on ensiharvennuspuun kauppaa koskevan verovapauden päättyminen elokuun lopussa. Muutakin puukauppaa koskeva tuore verohuojennus on tietysti sekin vilkastuttanut kaupankäyntiä.

Kun alkuvuoden puukauppa oli poikkeuksellisen hiljaista, tammi–elokuun puukaupan volyymi, 17,4 miljoonaa kuutiometriä, jäi kuitenkin noin 60 prosenttiin edellisvuoden kylläkin ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut pystykauppaleimikoihin (–53 %). Hankintakaupan volyymin kasvu oli 49 prosenttia, vaikka havutukin osalta oli vähenemistä.

Puukaupan keskikantohinnoissa oli vähäisiä, 2–3 prosentin muutoksia alaspäin heinäkuun keskihintasosta. Tammi–elokuussa havutukin kantohintataso oli noin kymmeneksen edellisvuotista alhaisempi. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 4–6 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +14–24 prosenttia edellisvuoden tammi–elokuusta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi–toukokuun raakapuun tuonti (7,8 milj. m³) oli lähes neljänneksen edellisvuotista enemmän. Havutukin tuonti on puolittunut, mutta koivukuitupuuta tuotiin lähes 50 prosenttia enemmän, samoin kuin haketta. Tammi–heinäkuun hakkuut olivat hieman jäljessä viime vuoden ennätystasosta. Vilkas puunhankinta on nostanut teollisuuden hakatun puun varastoja yli 50 prosenttia viime vuoden kesäkuun lopusta, kun samanaikaisesti metsäteollisuuden tuotanto on alkuvuonna ollut viimevuotista alemmalla tasolla.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte