METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 29/2008, 19.8.2008

Puukauppa, heinäkuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Heinäkuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä

Hallituksen puukaupan verohuojennuspäätös ehti todennäköisesti piristää jo heinäkuun puukauppaa tavanomaista vilkkaammaksi. Viime vuoden lopusta alkaen puukauppa on vahvasti painottunut kuitupuuhun.

Metsäteollisuus osti heinäkuussa puuta yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli runsaan viidenneksen vähemmän kuin edellisvuonna, mutta yli kymmenyksen enemmän kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin heinäkuussa. Hankintakaupan volyymi kuitenkin kasvoi. Usein juuri heinäkuu on vuoden hiljaisin puukaupan kuukausi, mutta tänä vuonna on ollut jo useita heinäkuuta hiljaisempia puukaupan kuukausia.

Tammi–heinäkuun puukaupan volyymi, 12,2 miljoonaa kuutiometriä, oli kuitenkin vain puolet edellisvuoden ennätyssuuresta määrästä. Pudotus on kohdistunut etenkin pystykauppaleimikoihin (–63 %). Hankintakaupan volyymin kasvu oli 19 prosenttia, vaikka havutukin osalta oli vähenemistä. Viime vuoden lopusta alkaen puukauppa on vahvasti painottunut kuitupuuhun.

Puukaupan keskikantohinnoissa oli vähäisiä, 0–2 prosentin muutoksia sekä alas- että ylöspäin kesäkuun keskihintasosta. Tammi–heinäkuussa havutukin kantohintataso oli noin kymmenyksen edellisvuotista alhaisempi. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinnat sensijaan olivat 5–7 prosenttia edellisvuotisia korkeammat. Hintatason muutokset olivat suurimmat hankintakuitupuussa: +15–26 prosenttia edellisvuoden tammi–heinäkuusta.

Raakapuumarkkinoihin vaikuttaa myös puun tuonti. Tammi–toukokuun raakapuun tuonti (7,8 milj. m³) oli lähes neljänneksen edellisvuotista suurempi. Havutukin tuonti on puolittunut, mutta koivukuitupuuta tuotiin lähes 50 prosenttia enemmän, samoin kuin haketta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte