METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 25/2008, 9.7.2008

Puukauppa, kesäkuu 2008

Toimittaja: Aarre Peltola

Alkuvuoden puukauppa vaisua

Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa jatkui vaisuna. Metsäteollisuuden raakapuun ostot yksityismetsistä jäivät 2,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vain noin kolmannes viime vuoden kesäkuun ostomääristä. Raakapuun kantohinnat olivat hienoisessa nousussa.

Metsäteollisuus osti kesäkuussa yksityismetsistä raakapuuta vain 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli vain noin kolmannes edellisvuotisesta, tosin vuosi sitten kesäkuussa puukauppa oli erityisen vilkasta. Puukauppa on koko alkuvuoden sujunut nihkeästi. Maaliskuussa metsäteollisuuden ostomäärät käväisivät alhaisimmillaan, jonka jälkeen lievää puukaupan vilkastumista on tapahtunut. Kesäkuu oli toistaiseksi kuluvan vuoden puukauppakuukausista vilkkain.

Puukaupan kumulatiivinen määrä tammi–kesäkuussa jäi 10,4 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli alle puolet vuoden takaisesta. Viimeksi vuonna 1993 ensimmäisen vuosipuoliskon puukauppamäärä oli tämän vuotista pienempi.

Puukaupan määrien supistuminen kohdistui pystykauppoihin. Vuoden alkupuoliskon pystykaupoin hankittu puumäärä väheni 67 prosentilla edellisvuodesta, kun hankintakaupoin ostetun puun määrä kasvoi 17 prosenttia. Hankintakaupoin ostetun puun osuus ylsi tammi–kesäkuussa 38 prosenttiin puukaupasta, kun sen osuus jäi vuotta aiemmin vain 15 prosenttiin.

Puukauppojen painopiste on kuluvana vuonna siirtynyt tukista kuitupuuhun. Suhteellisesti eniten viime vuodesta vähenivät pystykauppojen tukkipuun puumäärät. Kuitupuun hyvä markkinatilanne on heijastunut erityisesti hankintakaupoin myydyn kuitupuun määriin ja hintoihin.

Kotimaisen puun kantohinnat lähtivät liukumaan alaspäin vuoden 2007 syksyllä. Kuluvan vuoden huhtikuussa hinnat lähtivät jälleen varovaiseen nousuun. Puutavaralajeittaiset kantohinnat olivat edelleen kesäkuussa hienoisessa nousussa lukuunottamatta koivutukkia. Mäntytukin nimellishinnat nousivat 2 prosentilla ja kuusitukin 1 prosentilla edelliskuukaudesta. Mäntykuitupuun kantohinta nousi 3 prosentilla kuukauden takaisesta ja kuusikuitupuun hinta pysyi lähes ennallaan.

Myös hankintakaupoissa havutukin hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun samaan aikaan kantohintojen kanssa. Vaikka lasku onkin kuluvan vuoden alun jälkeen loiventunut, ne eivät ole kuitenkaan kääntyneet nousuun. Hankintakauppojen kuitupuun hinnat ovat vuoden 2006 jälkeen olleet pääsääntöisesti koko ajan nousussa. Mäntykuitupuun hankintahinta oli kuluvan vuoden kesäkuussa 18 prosenttia, kuusikuitupuun 11 prosenttia ja koivukuitupuun 15 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten.

Metsäteollisuus on kuluvana vuonna hankkinut puuta ulkomailta enemmän kuin viime vuonna. Tammi–huhtikuussa Suomeen virtasi 6,1 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta, mikä oli 26 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte