METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 23/2008, 13.6.2008

Puukauppa, toukokuu 2008

Toimittaja: Mika Mustonen

Puukauppa piristyi toukokuussa

Puukauppa piristyi hieman toukokuussa, ja metsäteollisuus osti 2,0 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Kantohinnat olivat edelleen lievässä nousussa. Tammi-toukokuun puukauppakertymä jäi pienimmäksi 15 vuoteen.

Metsäteollisuus osti toukokuussa 2,0 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Vaisun alkuvuoden jälkeen puukaupan tahti pääsi toukokuussa lähelle normaalia. Puukaupan määrä jäi vain 14 prosenttia ajankohdan kymmenen edellisvuoden keskiarvosta.

Tammi-toukokuun puukaupan kumulatiivinen määrä (8,2 milj. m³) oli alhaisin sitten vuoden 1993. Määrä oli puolet pienempi kuin edellisvuonna, joka tosin oli ennätysvuosi puukaupassa. Pudotus kohdistui etenkin kuusitukkiin (-72 %) ja mäntytukkiin (-64 %). Kuitupuuta tuli markkinoille kolmannes viimevuotista vähemmän.

Havutukkien kantohintojen huhtikuussa alkanut nousu jatkui. Mäntytukin keskikantohintaan kirjattiin toukokuussa prosentin ja kuusitukin hintaan 3 prosentin nousu. Mänty- ja kuusitukista maksettiin kummastakin keskimäärin 59 euroa kuutiolta. Vuoden 2007 toukokuuhun verrattuna havutukkien hinnat olivat laskeneet 11-13 prosenttia. Lasku on seurannut sahatavaran vientihintoja, jotka myös ovat laskeneet selvästi alemmas kuin vuosi sitten. Hintatason nousuun on osaltaan vaikuttanut ostojen painopisteen siirtyminen kesällä korjattaviin leimikoihin. Koivutukista maksettiin toukokuussa keskimäärin 50 euroa kuutiometriltä, 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koivutukin hintaan on heijastunut vanerin hyvä kysyntä maailmanmarkkinoilla.

Kuitupuun kysyntä on alkuvuoden pysynyt poikkeuksellisen hyvänä. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat toukokuussa 4 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuun hinta sen sijaan oli 6 prosenttia alempi. Kuitupuun kantohinnat ovat kaikkiaan kehittynet tasaisemmin viimeksi kuluneen vuoden aikana, eikä samanlaista hintojen vaihtelua kuin havutukeilla ole nähty.

Kuitupuun hyvä markkinatilanne on näkynyt myös hankintakauppojen hinnoissa ja määrissä. Mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat olivat toukokuussa 22 prosenttia ja kuusikuitupuun 15 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Hankintakauppojen osuus (3,5 milj. m³) tammi-toukokuun puukaupasta nousi 45 prosenttiin, kun osuus vuosi sitten vastaavana ajankohtana jäi 19 prosenttiin. Tämä johtui toisaalta pystykauppojen määrien putoamisesta, mutta myös siitä, että hankintakauppojen puumäärät kasvoivat viidesosan edellisvuodesta.

Metsäteollisuuden ostotavoite yksityismetsistä vuodelle 2008 on samaa luokkaa kuin viime vuonna. MTK ja metsäteollisuus hakevat vauhtia vaisuun puukauppaan kesäkuun alkuun sijoittuvalla yhteisellä ilmoituskampanjalla, jonka teemana on "Nyt tarvitaan suomalaista puuta, nu behövs inhemskt virke".

Metsäteollisuus lisäsi puun tuontia alkuvuonna. Raakapuun tuonti kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Koivukuitupuuta tuotiin 59 prosenttia enemmän.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte