METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 18/2008, 16.5.2008

Puukauppa, huhtikuu 2008

Toimittaja: Martti Aarne

Huhtikuun puukauppa kolmanneksen jäljessä edellisvuodesta

Metsäteollisuus osti huhtikuussa 1,6 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta. Puukauppa vilkastui hieman maaliskuusta, mutta huhtikuun puumäärät jäivät silti 35 prosenttia edellisvuotta pienemmiksi. Mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat ovat vuoden aikana nousseet 26 prosenttia.

Yksityismetsien puukauppa laahaa edelleen reippaasti edellisvuotta jäljessä. Huhtikuussa metsäteollisuus osti puuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä eli 35 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Viikoittaiset ostomäärät vaihtelivat 0,2 ja 0,4 miljoonan kuutiometrin välillä, ja vappuviikolla puukauppa lähes pysähtyi. Vaikka kokonaismäärät jäivät normaalia pienemmiksi, hankintakauppojen kuitupuuta tuli markkinoille tavanomaista enemmän. Hankintakauppojen osuus nousikin puoleen huhtikuun puukaupasta. Puukaupan painopiste on siirtynyt kuitupuuhun sahateollisuuden markkinatilanteen vaikeuduttua.

Huhtikuun keskimääräinen kantohintataso oli 4 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja kuusitukista maksettiin molemmista 58 euroa kuutiometriltä. Mäntytukin koko maan keskihinta oli 5 prosenttia ja kuusitukin 7 prosenttia alempi kuin vuosi sitten. Havutukin kantohintojen lasku kuitenkin tasaantui jo maaliskuussa, ja huhtikuussa hinnat olivat lievästi nousussa. Mänty- ja koivukuitupuusta maksettiin huhtikuussa 5 prosenttia korkeampia kantohintoja kuin vuotta aiemmin. Kuusikuitupuu halpeni saman verran.

Kuitupuun vahva kysyntä näkyi selvimmin hankintahintojen kehityksessä. Sekä mänty- että koivukuitupuusta maksettiin huhtikuun puukaupoissa 26 prosenttia korkeampia hankintahintoja kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuun hankintahinnat nousivat maltillisemmin, 15 prosenttia. Tukkien keskimääräiset hankintahinnat olivat puulajista riippuen 6-13 prosenttia korkeampia kuin huhtikuussa 2007.

Puukaupan kumulatiivinen määrä huhtikuun loppuun mennessä - 6,2 miljoonaa kuutiometriä - romahti puoleen viime vuoden lukemista. Eniten eli 72 prosenttia vähenivät kuusitukin ostomäärät, ja mäntytukillakin laskua oli 63 prosenttia. Kuitupuuta tuli markkinoille kolmannes viimevuotista vähemmän. Puukaupan rakenne oli tammi-huhtikuussa erittäin poikkeuksellinen: hankintakauppojen osuus oli 48 prosenttia koko puukaupasta, kun vuosi sitten osuus jäi 21 prosenttiin.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte