METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 08/2008, 18.3.2008

Puukauppa, helmikuu 2008

Toimittaja: Mika Mustonen

Havutukkien hintojen lasku hidastui

Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä jäivät helmikuussa 1,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden alusta puukauppoja on tehty alle puolet viimevuotisesta määrästä. Mänty- ja kuusitukin hinnanlasku hidastui 2 prosenttiin edelliskuusta, kuitupuun hinta nousi hieman.

Puukauppa kävi helmikuussa edelleen vaisusti. Metsäteollisuuden puunostot yksityismetsistä jäivät 1,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä on alhaisin helmikuun ostomäärä yli kymmeneen vuoteen. Vuoden alusta puukauppamäärät ovat jääneet alle puoleen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Havutukkien hinnanlasku näytti hidastumisen merkkejä. Helmikuun mänty- ja kuusitukin koko maan keskikantohinta laski edelliskuusta 2 prosenttia, kun tammikuussa pudotus oli vielä 6 prosenttia. Mäntytukin keskihinta (57,5 eur/m³) oli helmikuussa 4 prosenttia korkeampi ja kuusitukin (56,9 eur/m³) samalla tasolla kuin vuosi sitten, jolloin hinnat olivat nousussa. Koivutukin keskihinta (48,4 eur/m³) oli 8 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Havutukkien kysyntää on hillinnyt havusahatavaran tuotannon syksyllä alkanut supistuminen ja ostajien kasvaneet puuvarastot.

Kuitupuun kysyntä on pysynyt poikkeuksellisen hyvänä. Mänty- ja koivukuitupuun keskikantohinta kääntyi prosentin nousuun edelliskuusta, kuusikuidun hinta pysyi vakaana. Mänty- ja koivukuitupuun hintataso oli helmikuussa 8-10 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuun hinta sen sijaan oli 2 prosenttia alempi.

Kuitupuun hyvä kysyntä on näkynyt myös hankintakauppojen hinnoissa ja määrissä. Mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat olivat helmikuussa 28 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuulla nousua oli 16 prosenttia. Hankintakauppojen osuus tammi-helmikuun kaikista puunostoista oli 43 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavana ajankohtana jäi 18 prosenttiin. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi pystykauppojen määrien laskusta, mutta myös hankintakauppojen puumäärät kasvoivat 10 prosenttia edellisvuodesta. Huonot korjuukelit ovat lisänneet ostajien kiinnostusta tienvarteen toimitettuun hankintapuuhun.

Puumarkkinoilla vallitsee edelleen odotteleva tunnelma. Viime vuonna puukauppa rikkoi ennätykset, ja puun ostajilla on edelleen varastossa runsaasti hakkaamattomia leimikoita. Lisäksi korjuukelit ovat olleet huonot jo toisena talvena peräkkäin, mikä etenkin Etelä-Suomessa on vähentänyt ostajien kiinnostusta talvikaudella korjattaviin leimikoihin. Metsänomistajien puolella tarkkaillaan puun hintojen kehitystä. Ensiharvennusleimikoiden myyntiä on hyydyttänyt myös veropäätöksen odottelu, kun Esko Ahon työryhmän esitykseen ensiharvennustulojen verovapaudesta ei toistaiseksi ole saatu päätöstä. Kelirikkoleimikoiden tarjonnan lisääntymisen odotetaan kevään mittaan piristävän puukauppaa.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte