METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 05/2008, 15.2.2008

Puukauppa, tammikuu 2008

Toimittaja: Martti Aarne

Tammikuun puukauppa jäi 2 miljoonaan kuutiometriin

Yksityismetsien puukauppaa käytiin tammikuussa verkkaiseen tahtiin. Teollisuus osti puuta kaikkiaan 2,0 miljoonaa kuutiometriä eli alle puolet vuoden 2007 tammikuun määrästä. Havutukkia on puuvarastoissa normaalia enemmän, ja kysynnän painopiste on siirtynyt kuitupuuhun. Myös hankintakauppojen puulle on nyt kysyntää. Mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat ovat vuoden aikana nousseet keskimäärin 29 prosenttia.

Uusi puukauppavuosi 2008 on käynnistynyt odottavissa tunnelmissa. Teollisuuden puun viikko-ostot ovat olleet puolen miljoonan kuutiometrin vaiheilla, ja kaikkiaan tammikuussa puuta tuli markkinoille 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Vuosi sitten ostot nousivat ennätystasolle (4,6 milj. m³), ja edeltävällä kymmenvuotisjaksolla tammikuun keskimääräinen ostomäärä oli 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen puumäärät supistuivat tammikuussa jyrkästi, sitä vastoin hankintapuuta teollisuus osti hieman viimevuotista enemmän.

Havutukin kauppa oli tammikuussa hiljaista ja ostot supistuivat yli 70 prosenttia edellisvuodesta. Havutukkia on varastoissa normaalia enemmän, ja sahausmäärien vähennyttyä puun kysyntä on siirtynyt enemmän kuitupuuhun. Teollisuus tarvitsee etenkin mänty- ja koivukuitupuuta, ja monista edellisistä vuosista poiketen myös hankintakauppojen kuitupuulla on tällä hetkellä hyvä markkinatilanne. Heikot korjuuolosuhteet ovat lisänneet hankintapuun kysyntää, kun osa talvikorjuuseen tarkoitetuista leimikoista on jäänyt korjaamatta.

Kuitupuutavaralajit ovat pitäneet hintatasonsa tukkia paremmin. Mäntykuitupuusta maksettiin tammikuun pystykaupoissa keskimäärin 16,3 euroa kuutiometriltä eli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Koivukuitupuun kantohinta (15,4 €/m³) nousi 10 prosenttia. Kuusikuitupuun kantohinta (22,8 €/m³) oli edellisen tammikuun tasolla. Mänty- ja koivukuidun hankintahinnoissa vuosinousu oli kantohintojakin korkeampi, 29 prosenttia.

Sekä mänty- että kuusitukista maksettiin tammikuun pystykaupoissa noin 58 euroa kuutiometriltä. Mäntytukin koko maan keskihinta oli 8 prosenttia ja kuusitukin 5 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Viime kesän huippunoteerauksiin verrattuna havutukkien kantohinnat ovat kuitenkin laskeneet noin 20 prosentilla. Myös havutukkien hankintahinnat ovat viime syksystä lähtien olleet laskusuunnassa.

Vuonna 2007 sekä puukauppa että markkinahakkuut olivat ennätystasolla. Tänä vuonna teollisuuden puumäärätavoitteet yksityismetsistä ovat entistä suuremmat, kun puun tuontimäärät vähenevät. Selluteollisuuden puunkäytön ennakoidaan lisääntyvän, ja kysynnän vahvistuminen luo edellytyksiä kuitupuun hinnannousulle. Helmikuun puolivälissä ei ollut näkyvissä merkkejä puukaupan vilkastumisesta. Viikolla 6 teollisuus osti puuta vain 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1–2.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte