METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 01/2008, 17.1.2008

Puukauppa, joulukuu 2007

Toimittaja: Mika Mustonen

Vuoden 2007 puukauppa rikkoi ennätykset

Joulukuussa puukauppa oli hiljaista. Kysyntää oli lähinnä kuitupuulla, ja tukkipuun hinnat jatkoivat laskuaan. Koko vuoden 2007 aikana metsäteollisuus osti enemmän puuta yksityismetsistä kuin koskaan aiemmin.

Metsäteollisuusyritysten puunostot yksityismetsistä jäivät joulukuussa 1,2 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli vain noin puolet ajankohdan kymmenen vuoden keskiarvosta. Alkukesällä kovilla kierroksilla käynyt puukauppa nosti kuitenkin koko vuoden ostomäärän 40,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä oli uusi ennätys. Edellinen ennätys oli vuodelta 1997, jolloin ostomääräksi tilastoitiin 39,8 miljoonaa kuutiota.

Edellisvuoteen verrattuna puukauppamäärä oli 25 prosenttia suurempi. Mäntytukin ostomäärät kasvoivat 41 prosenttia, kuusi- ja koivutukin 22-23 prosenttia. Kuitupuuta teollisuus osti 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Hankintakauppojen osuus kokonaisostoista oli 14 prosenttia, prosenttiyksikön vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Puukaupan hiipumiseen loppuvuodesta on vaikuttanut sahatavaran tuotannon alentuminen ja puun ostajien varastojen täyttyminen. Kesän puukauppabuumin jäljiltä ostajilla oli varastossa runsaasti etenkin päätehakkuuleimikoita. Myös viime talven lyhyeksi jääneeltä korjuukaudelta siirtyi talvileimikoita hakattavaksi kuluvaan talveen. Kysyntä on vuoden lopulla painottunut kuitupuuhun ja ympärivuotiseen korjuuseen sopiviin leimikoihin. Tehtaita uhkaa jo pula kuusikuitupuusta, jos talven korjuusäät jatkuvat leutoina.

Havutukkien hinnat jatkoivat laskuaan joulukuussa. Mäntytukin koko maan keskikantohinta laski marraskuusta 3 prosenttia ja kuusitukin 5 prosenttia. Koivutukin hinta pysyi vakaana. Havutukkien keskihinnat olivat joulukuussa laskeneet heinäkuun huippuhinnoista 10-13 euroa. Havutukeilla käytiin kuitenkin kauppaa 8-10 euroa (14-18 %) korkeammilla hinnoilla kuin vuoden 2006 joulukuussa, jolloin hinnat olivat vielä nousussa.

Massateollisuuden käyttämän kuitupuun hinnat laskivat joulukuussa 1-3 prosenttia edelliskuusta. Loppuvuoden hintoihin vaikuttaa myös kaupan painottuminen harvennusleimikoihin, joissa puusta maksetaan alempaa hintaa kuin päätehakkuissa. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat joulukuussa 15-18 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kesän vilkkaimman puukaupan aikaan verrattuna olivat mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat pysyneet samalla tasolla. Kuusikuitupuun hinta laski 9 prosenttia, mikä osittain johtui leimikkotekijöistä.

Kuitupuun hyvä kysyntä on näkynyt myös hankintakaupalla myydyn puun hinnoissa. Mänty- ja koivukuitupuun hankintahinnat olivat joulukuussa 29 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Kuusikuitupuulla nousua oli 17 prosenttia. Hankintakaupalla ostetun puun osuus joulukuun hiljaisesta puukaupasta nousi yli kolmannekseen.

Metsäteollisuuden kotimaisen puun tarve tulee kuluvana vuonna kasvamaan. Puun tuonnin Venäjältä on ennustettu edelleen vähenevän, mikä osaltaan lisää kotimaisen puun kysyntää. Huhtikuun alussa 2008 nousevat männyn, kuusen ja järeän koivun vientitullit Venäjältä viidellä eurolla kuutiolta.

Kuvat 1-4.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte