METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 19/2008, 23.5.2008

Raakapuun käyttö 2007

Toimittaja: Veli Suihkonen

Raakapuun käyttö 2007 edelleen ennätystasolla

Teollisuuden puunkäyttö oli 75,4 miljoonaa kuutiometriä, josta kotimaisen puun osuus oli ennätykselliset
59,4 miljoonaa kuutiometriä
.

Raakapuun kokonaiskäyttö, 82,4 miljoonaa kuutiometriä, pysytteli vuonna 2007 edelleen ennätystasolla jääden vain hieman edellisvuoden huippulukemista. Merkittävä muutos tapahtui kuitenkin kotimaisen raakapuun ja tuontiraakapuun käytön suhteessa. Metsäteollisuus käytti raakapuuta 75,4 miljoonaa kuutiometriä, josta kotimaisen raakapuun osuus kasvoi reilulla kolmella miljoonalla kuutiometrillä 59,4 miljoonaan kuutiometriin. Metsäteollisuuden tuontipuun (ml. tuontihake) käyttö väheni 17 prosenttia edellisvuodesta 16,0 miljoonaan kuutiometriin.

Puutuoteteollisuus käytti vuonna 2007 raakapuuta yhteensä 32,5 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen mäntytukin käyttö kasvoi puutuoteteollisuudessa eniten, 1,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä samalla kasvatti kotimaisen raakapuun osuuden yli 30 miljoonaan kuutiometriin. Ennätys jäi kuitenkin saavuttamatta, sillä vuonna 2000 käytettiin kotimaista raakapuuta puutuoteteollisuudessa hiukan enemmän. Tuontipuun käyttö väheni puutuoteteollisuudessa yhteensä lähes kahdella miljoonalla kuutiometrillä, ja huomattavin pudotus tapahtui tuontikuusitukin käytössä.

Sahateollisuus käytti yhteensä 28,0 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2007. Kotimaisen raakapuun käyttö lisääntyi parilla miljoonalla kuutiometrillä edellisvuoteen verrattuna. Teollisuussahat lisäsivät kotimaisen mäntytukin sahausta 17 prosentilla 11,4 miljoonaan kuutiometriin. Myös vaneriteollisuus lisäsi huomattavasti kotimaisen raakapuun käyttöä 3,2 miljoonaan kuutiometriin. Tuontipuun käyttö vaneriteollisuudessa väheni 45 prosenttia jääden 0,7 miljoonaan kuutiometriin.

Puumassateollisuuden kokonaiskäyttö pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna. Puumassateollisuus lisäsi kotimaisen puun käyttöä (ml. hake) 1,0 miljoonaa kuutiometriä ja vastaavasti tuontipuun käyttö väheni 1,3 miljoonalla kuutiometrillä. Selluteollisuus lisäsi kotimaisen mäntykuidun käyttöä 7 prosenttia 13,5 miljoonaan kuutiometriin. Samoin tuontimäntykuitua käytettiin selluteollisuudessa jopa hiukan enemmän kuin vuonna 2006, mutta tuontikoivukuidun käyttö väheni merkittävästi 0,9 miljoonalla kuutiometrillä. Mekaaninen massateollisuus lisäsi kotimaisen kuusen käyttöä 0,5 miljoonalla kuutiometrillä.

Alueellisesti tarkasteltuna puunkäyttö lisääntyi eniten Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella. Kaakkois-Suomen metsäteollisuus lisäsi kotimaisen raakapuun käyttöä 13 prosentilla 12,7 miljoonaan kuutiometriin. Pohjois-Karjalassa metsäteollisuuden raakapuun käyttö supistui 16 prosenttia 4,6 miljoonaan kuutiometriin.

Vuonna 2007 energialaitokset käyttivät 0,8 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Energialaitosten käyttämä raakapuu koostuu metsähakkeesta (karsitusta rangasta, karsimattomasta pienpuusta ja järeästä runkopuusta). Suomesta vietiin ulkomaille 1,0 miljoona kuutiometriä raakapuuta.

Kuva 1. Puun käyttö


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte