METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 9/2008, 31.3.2008

Hakkuut ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 2007

Toimittajat: Yrjö Sevola ja Veli Suihkonen

Vuoden 2007 markkinapuun hakkuut 58 miljoonaa kuutiometriä

Vuoden 2007 markkinapuun hakkuut olivat ennätykselliset 57,7 miljoonaa kuutiometriä. Koskaan aikaisemmin ei kuitupuun hakkuissa ole ylletty lähes 30 miljoonaan kuutiometriin.

Vuonna 2007 markkinapuun hakkuut, 57,7 miljoonan kuutiometriä, olivat ennätykselliset. Lisäys edellisvuodesta oli 14 prosenttia. Vaikka puun tuonti laski 9 prosenttia 18,0 miljoonaan kuutiometriin, teollisuuden puunhankinta oli kaikkiaan ennätystasolla.

Tukkipuun hakkuut olivat 28,0 ja kuitupuun 29,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut lisääntyivät edellisvuodesta 18 ja kuitupuun hakkuut 10 prosenttia. Kuitupuun hakkuut olivat ennätyksellisen suuret. Yksittäisistä puutavaralajeista suurimmat kertymät olivat kuusitukilla ja mäntykuitupuulla, 14,5 ja 13,7 miljoonaa kuutiometriä vastaavasti.

Yksityismetsien hakkuut, 46,4 miljoonaa kuutiometriä, merkitsivät 80 prosentin osuutta kotimaisen teollisuuspuun hankinnasta. Kun tuontipuu otetaan huomioon, yksityismetsien puun osuus puunhankinnasta oli 61 prosenttia. Yksityismetsien hakkuut kasvoivat edellisvuodesta 7,0 miljoonaa kuutiota (+18 %).

Yksityinen metsänomistaja myy puunsa yleensä pystyyn, ja ostaja organisoi korjuun. Pystykauppaleimikoista kertyi puuta 39,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 6,6 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsänomistajien organisoimista tai itse tehdyistä hankintahakkuista kertyi 7,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli vajaa puoli miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Hankintahakkuiden osuus yksityismetsien hakkuista oli 16 prosenttia. Alueista erottuu Etelärannikko, jossa hankintapuun osuus oli 56 prosenttia. Vaihtelun toisella laidalla ovat Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Häme-Uusimaan metsäkeskusten alueet, joissa hankintapuun osuus jäi 8-10 prosenttiin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut vaihtelevat tavallisesti suhdanteiden mukaan. Vuonna 2007 hakkuut olivat edellisvuoden tapaan runsaat, yli kuusi miljoonaa kuutiometriä. Metsähallitus hakkaa tasaisesti vuodesta toiseen, vuonna 2007 5,2 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäkeskusten toimialueet ovat erikokoisia ja metsävaroiltaan erilaisia. Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Etelä-Savosta (6,1 milj. m³) ja Keski-Suomesta (5,6 milj. m³), mikä heijastelee niiden runsaita metsävaroja.

Kaikki edellä mainitut luvut koskevat markkinapuuta. Muutkin hakkuut (lähinnä polttopuuta) käsittävä hakkuukertymä oli 63,9 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsien osuus oli 52,5 miljoonaa kuutiometriä. Puuston kokonaispoistuma (runkopuuta) oli 73 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,3 prosenttia puuvarannosta. Puuston kasvu on noin 98 miljoonaa kuutiometriä vuodessa eli 4,5 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2
Kuva 3 ja taulukot


Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte