METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 43/2008, 2.12.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Puukaupan hiljentyminen ei vielä heijastunut hakkuisiin; puuta hakattiin lokakuussa edelleen keskimääräistä vilkkaampaan tahtiin.

Lokakuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla hakkuita on lokakuussa tehty enemmän vain vuosina 2002 ja 2007. Vuoden 2007 lokakuuhun verrattuna nyt hakattu määrä jäi kaksi prosenttia pienemmäksi.

Yksityismetsistä hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 4,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä vähemmän. Hankintakauppojen puuta toimitettiin yksityismetsistä edelleen runsaasti, noin 570 000 kuutiometriä. Puumäärä oli 11 prosenttia suurempi kuin hankintapuun määrä keskimäärin lokakuussa. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä, 4 miljoonaa kuutiometriä, oli hieman keskimääräistä suurempi, mutta kuusi prosenttia edellisvuotista pienempi.

Lokakuun hakkuista oli tukkipuuta 2,5 ja kuitupuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 14 prosenttia keskimääräistä pienempi ja kuitupuun määrä runsaan neljänneksen keskimääräistä suurempi.

Tammi–lokakuun 2008 hakkuut olivat yhteensä 44,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin kertymä viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuuta kertyi 21 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuitupuiden kertymä oli tarkastelujaksolla 8 prosenttia edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1998–2007.

Kuvat 1 & 2 & 3.

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte