METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 40/2008, 31.10.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Syyskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä

Vilkastuneen hakkuutahdin myötä saavutettiin syyskuussa tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys. Kuitupuuta hakattiin edelleen runsaasti; myös tukkipuuta kertyi enemmän kuin vuoden 2008 muina kuukausina.

Syyskuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Puuta kertyi teollisuuden käyttöön kaksi prosenttia edellisvuotista ja 11 prosenttia keskimääräistä* enemmän. Hakkuista kertynyt puumäärä oli myös suurin koskaan syyskuussa tilastoitu.

Yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta prosentin verran 4,3 miljoonaan kuutiometriin. Hankintakauppojen puuta toimitettiin yksityismetsistä edelleen runsaasti, noin 440 000 kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia keskimääräistä enemmän. Puumäärä kertyi pääasiassa harvennushakkuiden kuitupuista. Syyskuussa myös yksityismetsien pystykauppojen hakkuut pääsivät vauhtiin ja puumäärä nousi 3,8 miljoonaan kuutiometriin. Määrä jäi vain kaksi prosenttia edellisvuotista pienemmäksi, mutta ylitti keskimääräisen pystykauppojen puumäärän 8 prosentilla.

Myös valtion metsissä ja metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuut olivat vilkkaat. Syyskuussa korjattu puumäärä, vajaat 1,1 miljoonaa kuutiometriä, oli viidenneksen keskimääräistä suurempi.

Syyskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,5 ja kuitupuuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut vilkastuivat selvästi vuoden aiempien kuukausien tahdista ja syyskuun korjuumäärä olikin suurin vuoden 2008 aikana hakattu, tosin jääden neljä prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Kuitupuun määrä oli vajaan kolmanneksen keskimääräistä suurempi.

Tammi–syyskuun 2008 hakkuut olivat yhteensä 39,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin kertymä viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuun hakkuumäärä oli 21 prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuitupuun 7 prosenttia edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1998–2007.

Kuvat 1 & 2 & 3.

Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte