METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 37/2008, 25.9.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Rajusti lisääntyneet harvennushakkuut toivat elokuussa yksityismetsien hankintapuuta markkinoille ennätysmäärän.

Elokuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 17 prosenttia edellisvuotista ja 8 prosenttia keskimääräistä* pienempi.

Yksityismetsien hakkuumäärä, 2,9 miljoonaa kuutiometriä, jäi neljänneksen edellisvuotista ja viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Supistui kohdistui yksinomaan yksityismetsien pystykauppojen hakkuisiin, sillä hankintahakkuita tehtiin elokuussa ennätystahtiin. Hankintapuuta kertyi kaikkiaan noin 447 000 kuutiometriä, mikä oli kaikkien aikojen elokuiden ennätys hakkuutilaston historiassa.

Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus ovat lisänneet hakkuita metsissään. Elokuussa korjattu puumäärä, 1,2 miljoonaa kuutiometriä, oli noin kolmanneksen keskimääräistä suurempi.

Elokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,8 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuumäärä elokuussa oli pienin sitten vuoden 1993 ja kuitupuun määrä puolestaan suurin koskaan elokuussa. Tukkipuun korjuumäärä oli noin neljänneksen pienempi ja kuitupuun runsaan kymmenyksen suurempi kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin.

Tammi-elokuun 2008 hakkuut olivat yhteensä 33,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin kertymä viime vuoden vastaavana aikana. Tukkipuun hakkuumäärä oli 22 prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuitupuun 5 prosenttia edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1998–2007.

Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte