METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 32/2008, 29.8.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2008

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä

Heinäkuun hakkuumäärä jäi viidenneksen edellisvuotista pienemmäksi, ollen kuitenkin lähes yhtä suuri kuin heinäkuun hakkuumäärä keskimäärin edeltävällä kymmenvuotiskaudella. Tukkipuun hakkuumäärä oli alhaisimmillaan, mänty- ja lehtikuitupuuta hakattiin tavanomaista enemmän.

Heinäkuussa 2008 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 2,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viidenneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Edeltävän kymmenvuotisjakson heinäkuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä jäi kolme prosenttia pienemmäksi. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi heinäkuussa 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli runsaan kolmanneksen edellisvuotista ja noin neljänneksen keskimääräistä* pienempi. Yksityismetsien hankintahakkuut sen sijaan jatkoivat kasvuaan. Heinäkuussa hankintakauppojen puuta vastaanotettiin 375 000 kuutiometriä, mikä oli 23 prosenttia edellisvuotista ja peräti 55 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Heinäkuun hakkuista oli tukkipuuta 0,8 ja kuitupuuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuumäärä heinäkuussa ei ole ollut näin pieni sitten vuoden 1993. Tukkipuun hakkuut olivat kolmanneksen pienemmät ja kuitupuun hakkuut neljänneksen suuremmat kuin edeltävällä kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Mäntykuitupuun ja lehtikuitupuun hakkuumäärät olivat edelleen sekä edellisvuotista että keskimääräistä suuremmat ja kuusikuitupuun määrät aiempaa pienemmät.

Tammi-heinäkuun 2008 hakkuut olivat yhteensä 29,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin kertymä viime vuoden vastaavana aikana. Tukin hakkuumäärä oli 20 prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuitupuun 6 prosenttia edellisvuotista suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1998–2007.
Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte