METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 28/2008, 12.8.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, kesäkuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Kesäkuun hakkuut 3,4 miljoonaa kuutiometriä

Poikkeuksellisen runsaat mänty- ja lehtikuitupuun hakkuut nostivat kuitupuun hakkuukertymän suuremmaksi kuin koskaan kesäkuussa, kahden miljoonan kuutiometrin raja ylittyi ensimmäisen kerran.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat kesäkuussa 3,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli kymmenyksen viimevuotista vähemmän. Vähennys kohdistui yksityismetsiin, joiden hakkuut olivat lähes neljänneksen edellisvuotta pienemmät. Kuitenkin hankintahakkuut olivat yli viidenneksen viimevuotista suuremmat. Lähes 70 prosenttia hakatusta puusta (2,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli lähes kolmannes. Kesäkuun hakkuut olivat 16 prosenttia suuremmat kuin kesäkuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,3 ja kuitupuun 2,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuut olivat 7 prosenttia pienemmät, ja kuitupuun hakkuut 37 prosenttia suuremmat kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Kesäkuun kuitupuun hakkuut olivat ennätykselliset: kahden miljoonan kuutiometrin raja ylitettiin ensimmäistä kertaa. Kyse oli ennätyksellisen suurista mänty- ja lehtikuitupuun hakkuista, kuusikuitupuun hakkuumäärät olivat tavalliset.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli kesäkuun puolivälissä noin 4 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1100. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-kesäkuun hakkuut olivat 27,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia alle viimevuotisen määrän. Tukin hakkuissa oli 18 prosentin lasku, ja kuitupuun hakkuissa kuuden prosentin nousu. Kuusikuitupuun hakkuut kuitenkin pienenivät lähes kymmenyksen.

Heinäkuussa 2007 alkaneen hakkuuvuoden (1.7–30.6) kertymä oli 56,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut olivat 25,8 ja kuitupuun hakkuut 30,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kahden prosentin lasku, ja kuitupuun hakkuissa 10 prosentin nousu. Lehtikuitupuun hakkuut nousivat 20 prosenttia edellisvuodesta.

Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte