METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 24/2008, 27.6.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, toukokuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Toukokuun hakkuut 3,5 miljoonaa kuutiometriä

Hakkuut painottuivat kuitupuuhun, mäntykuitupuun hakkuut ennätyksellisen korkeat. Myös lehtikuitupuuta hakattiin runsaasti.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, ostetun markkinapuun hakkuut olivat toukokuussa 3,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli lähes viidenneksen edellisvuotista vähemmän. Huhtikuusta hakkuumäärä pieneni 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Noin 70 prosenttia hakatusta puusta (2,4 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli tavallista korkeampi 40 prosenttia. Toukokuun hakkuut olivat 8 prosenttia suuremmat kuin toukokuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Kun vuosi sitten toukokuussa tukki- ja kuitupuun hakkuut olivat samansuuruiset, niin tänä vuonna hakkuut painottuivat selvästi kuitupuuhun. Tukkipuun hakkuut (1,4 milj. m³) putosivat edellisvuodesta lähes kolmanneksen, kuitupuun hakkuut (2,0 milj. m³) viisi prosenttia. Kuitenkin mäntykuitupuun hakkuut olivat suuremmat kuin minään toukokuuna viimeiseen 27 vuoteen.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli toukokuun puolivälissä noin 4 900 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 1 500.

Tammi-toukokuun hakkuut olivat 24,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tukin hakkuissa (9,5 milj. m³) oli 16 prosentin vähennys ja kuitupuun hakkuissa (14,6 milj. m³) kuuden prosentin nousu edellisvuodesta. Hankintahakkuissa oli 17 prosentin kasvu edellisvuodesta.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli toukokuuhun mennessä 52,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viisi prosenttia edellisvuotista enemmän. Tukin hakkuut olivat 24,5 ja kuitupuun hakkuut 28,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuut olivat edellisvuoden tasolla, mutta kuitupuun hakkuissa oli 10 prosentin kasvu. Huomattavin suhteellinen muutos oli lehtikuitupuun hakkuiden 20 prosentin lisäys.

Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte