METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 20/2008, 29.5.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Huhtikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Kuitupuun hakkuut, 3,2 miljoonaa kuutiometriä, olivat suuremmat kuin minään huhtikuuna aikaisemmin.
Kysyntä kohdistui erityisesti mäntyyn ja koivuun.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun (teollisuuspuun) hakkuut olivat huhtikuussa 4,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Normaalisti hakkuumäärät pienenevät kevättä kohti: nyt väheneminen maaliskuusta oli tavallista pienempi, 0,6 miljoonaa kuutiometriä (-11 %). Hakatusta puusta 82 prosenttia (4,0 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 34 prosenttia. Huhtikuun hakkuut olivat kuusi prosenttia suuremmat kuin huhtikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 1,7 ja kuitupuun 3,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuut olivat 9 prosenttia alle ja kuitupuun hakkuut 22 prosenttia yli edellisvuoden huhtikuun hakkuiden. Maaliskuuhun verrattuna tukkipuun hakkuut supistuivat 16 prosenttia ja kuitupuun hakkuut 8 prosenttia. Kuitenkin huhtikuun 2008 kuitupuun hakkuut olivat suuremmat kuin minään huhtikuuna aikaisemmin.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli huhtikuun puolivälissä noin 5 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 200. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-huhtikuun hakkuut olivat 20,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli samaa tasoa kuin edellisvuoden alussa. Yksityismetsien hankintahakkuissa oli selvä 16 prosentin nousu. Tukin hakkuut vähenivät 13 prosenttia, kun taas kuitupuun hakkuissa oli kasvua melkein kymmenyksen verran.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli huhtikuuhun mennessä 49,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tukin hakkuut olivat 23,1 ja kuitupuun hakkuut 26,3 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli kolmen prosentin ja kuitupuun hakkuissa 12 prosentin nousu edellisvuodesta. Puutavaralajeissa huomattavin suhteellinen muutos oli runsaan 20 prosentin kasvu lehtikuitupuun hakkuissa.

Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte