METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 16/2008, 8.5.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, maaliskuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Maaliskuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Maaliskuu on yleensä hakkuiden huippukuukausi, mutta ei vuonna 2008. Alkuvuoden hakkuissa heijastui sahateollisuuden huonontunut markkinatilanne.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat maaliskuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Hakkuut olivat samalla tasolla kuin helmikuussa. Hakatusta puusta 85 prosenttia (4,7 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli 24 prosenttia. Maaliskuun hakkuut olivat 11 prosenttia vähemmän kuin maaliskuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,0 ja kuitupuun 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuissa oli 18 prosentin vähennys ja kuitupuun hakkuissa 7 prosentin vähennys edellisvuoden maaliskuusta. Helmikuuhun verraten tukkipuun hakkuut pienenivät 7 prosenttia, mutta kuitupuun hakkuut kasvoivat kolme prosenttia.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli maaliskuun puolivälissä noin 6 000 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 750. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-maaliskuun hakkuut olivat 15,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kolme prosenttia alle edellisvuoden alun tason. Tukin hakkuissa oli 13 prosentin lasku, mutta kuitupuun hakkuut nousivat viisi prosenttia edellisvuodesta. Yksityismetsien hankintahakkuut olivat kymmenyksen viime vuotta runsaammat.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) kertymä oli maaliskuuhun mennessä 44,6 miljoonaa kuutiometriä eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityismetsien hakkuut lisääntyivät runsaan kymmeneksen. Tukin hakkuut olivat 21,4 ja kuitupuun hakkuut 23,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli neljän prosentin nousu, kuitupuun hakkuissa 10 prosentin nousu. Huomattavin suhteellinen muutos oli lehtikuitupuun hakkuiden suureneminen 18 prosenttia.


Huom. Vuoden 2008 alusta valtion metsien hakkuut on yhdistetty yhtiöiden omien metsien hakkuisiin.

Kuvat 1 & 2 & 3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte