METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 10/2008, 31.3.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Helmikuun hakkuut 5,5 miljoonaa kuutiometriä

Helmikuussa ei ole ennen hakattu kuitupuuta lähes 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Markkinapuun hakkuut nousivat kaikkiaan 5,5 miljoonaan kuutiometriin.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat helmikuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli viidenneksen edellisvuotista enemmän. Hakkuut olivat 16 prosenttia suuremmat kuin tammikuussa. Hakatusta puusta 86 prosenttia (4,8 milj. m³) oli yksityismetsistä; siitä hankintahakkuiden osuus oli vajaa viidennes. Helmikuun hakkuut olivat 7 prosenttia suuremmat kuin helmikuussa keskimäärin edeltävällä 10-vuotiskaudella.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,2 ja kuitupuun 3,4 miljoonaa kuutiometriä. Viimemainittu on ennätyksellinen helmikuun hakkuissa. Tukkipuun hakkuissa oli 8 prosentin nousu ja kuitupuun hakkuissa yli neljänneksen lisäys edellisvuoden helmikuusta. Tammikuuhun verraten tukkipuun hakkuissa oli vain parin prosentin nousu, kun kuitupuun hakkuut lisääntyivät yli neljänneksen.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli helmikuun puolivälissä noin 6 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 800. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Tammi-helmikuun hakkuut olivat 10,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli pari prosenttia edellisvuoden alkua enemmän. Tukin hakkuissa oli kuitenkin vähennystä 11 prosenttia, kun kuitupuun hakkuut kasvoivat 13 prosenttia. Luvuissa heijastuu sahateollisuuden markkinatilanteen heikentyminen.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7–30.6) kertymä oli helmikuuhun mennessä 39,1 miljoonaa kuutiometriä eli kymmenyksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys kohdistui erityisesti yksityismetsien hakkuisiin (+15 %). Tukin hakkuut olivat 19,4 ja kuitupuun hakkuut 19,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukin hakkuissa oli 7 prosentin nousu, kun kuitupuun hakkuut lisääntyivät 14 prosenttia edellisvuoden tasosta. Huomattavin suhteellinen muutos oli lehtikuitupuun hakkuiden suureneminen 23 prosenttia.

Kuvat 1 ja 2.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte