METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 06/2008, 4.3.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2008

Toimittaja: Yrjö Sevola

Tammikuun hakkuut 5 miljoonaa kuutiometriä

Tammikuun hakkuut jäivät keskimääräistä pienemmiksi. Sahat ovat supistaneet tuotantoaan, ja myös korjuukelit ovat olleet hyvin epäedulliset.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat tammikuussa 4,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 13 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Lasku kohdistui tukkipuuhun, kuitupuun hakkuiden pysyessä edellisvuoden tammikuun tasolla. Tammikuun 2008 hakkuut olivat 7 prosenttia pienemmät kuin tammikuun hakkuut edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin. Sahat ovat pienentäneet tuotantoaan, ja myös tammikuun hyvin lauhat säät ovat todennäköisesti vaikuttaneet hakkuita pienentävästi.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli tammikuun puolivälissä noin 7 700 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla runsaat 2 100.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7.-30.6.) kertymä oli tammikuuhun mennessä 33,5 miljoonaa kuutiometriä eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu kohdistui yksityismetsiin. Tukin hakkuut olivat 17,2 ja kuitupuun hakkuut 16,3 miljoonaa kuutiometriä. Muutokset edellisvuodesta olivat +7 ja +12 prosenttia vastaavasti. Huomattavin suhteellinen muutos oli lehtikuitupuun hakkuiden 21 prosentin kasvu.

Kuvat 1 ja 2.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte