METSÄNTUTKIMUSLAITOS
SKOGSFORSKNINGSINSTITUTET
Metsätilastotiedote
 

Metsätilastotiedote 02/2008, 25.1.2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2007

Toimittaja: Yrjö Sevola

Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuun hakkuut olivat tavanomaista pienemmät, mutta kaikkiaan vuoden 2007 markkinapuun hakkuut olivat ennätyksellisen suuret, lähes 58 miljoonaa kuutiometriä.

Teollisuuteen, ja vähäisessä määrin vientiin, menevän markkinapuun hakkuut olivat joulukuussa 4,5 miljoonaa kuutiometriä, kuusi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Marraskuusta määrä laski viidenneksen. Suuri valtaosa, 81 prosenttia, hakatusta puusta oli yksityismetsistä (3,7 milj m³); siitä hankintahakkuiden osuus oli 16 prosenttia. Joulukuun hakkuumäärä oli kymmenyksen pienempi kuin edeltävällä 10-vuotiskaudella keskimäärin joulukuussa.

Tukkipuun hakkuut olivat 2,2 ja kuitupuun 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoden joulukuuhun verrattuna tukin hakkuut olivat 4 prosenttia vähäisemmät ja kuitupuun hakkuut 18 prosenttia isommat. On ilmeistä, että puun kuljetuksia vaikeuttanut lauha alkutalvi on vaikuttanut joulukuun hakkuita alentavasti. Joulukuussa oli myös tavallista vähemmän työpäiviä.

Ammattimainen puunkorjuun työvoima oli joulukuun puolivälissä noin 5 500 miestä. Hakkuukoneita oli työmailla noin 1 500. (Näistä luvuista puuttuvat metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun työvoima ja kalusto).

Vuoden 2007 markkinapuun hakkuut olivat yhteensä 57,7 miljoonaa kuutiometriä (ennakkoarvio), mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vastaava ennakkoarvio vuotta aikaisemmin. Kasvu kohdistui erityisesti tukkipuuhun, jonka hakkuissa (28,2 milj. m³) oli 17 prosentin lisäys, että kuitupuuhun, jonka hakkuissa (29,4 milj. m³) oli 10 prosentin lisäys. Omistajaryhmittäin tarkasteltuna hakkuiden lisäys edellisvuodesta kohdistui yksityismetsiin (+17 %). Vuoden 2007 hakkuumäärä on ennätyksellisen suuri. Se on 7 prosenttia yli edeltävän 10-vuotiskauden keskiarvon.

Heinäkuussa alkaneen hakkuuvuoden (1.7-30.6) puolivuotiskertymä oli 28,8 miljoonaa kuutiometriä, 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys kohdistui suhteellisesti samansuuruisena sekä tukki- että kuitupuuhun. Hakkuiden kasvu kohdistui erityisesti yksityismetsiin (+19 %).

Kuvat 1-3.Yhteystiedot
Metla, Metsätilastollinen tietopalvelu , puh. 010 211 2139, fax 010 211 2101, email: metsatilasto @ metla.fi
Metla, Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot ovat saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen). Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte